• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตคันนายาว
บริษัท พอช เมดิก้า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
purchasing
1 จัดซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จาก supplier อย่างมีคุณภาพ และถูกต้องตรงตามความต้องการของแผนกต่างๆภายในองค์กร 2 คัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 มีทักษะและความสามารถในการประสานงาน ติดต่อขอใบเสนอราคา ต่อรองราคาสินค้า รวมไปถึงเงื่อนไขการชำระเงิน หรือ เงื่อนไขอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งไปยัง supplier 5 ติดตามและกำหนดวันส่งสินค้าให้ทันต่อความต้องการของแผนกต่างๆ 6 ติดตามและรายงานผลการสั่งซื้อให้ผู้บริหารรับทราบ 7 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 638 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top