• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้จัดการการเงิน
1 บริหารสินเชื่อ ได้แก่ pn pre pn post factoring aval pn under aval dlc pn under dlc lc tr ott tr standby lc be fw options contract 2 บริหาร project finance 3 มีความรู้ด้าน lg bid lg performance lg advance lg retention lg electricity lg purchase lg lein counter guarantee เป็นต้น 4 จัดหาแหล่งเงินทุน ติดต่อประสานงานเพื่อขอมีวงเงิน และขอใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงิน 5 บริหาร cash flow รายเดือน พร้อมเสนอแนวทางการบริหารสภาพคล่อง 6 รายงานสรุปรายละเอียดโครงการ ประมาณการต้นทุน ประมาณการงบการลงทุน พร้อมวิเคราะห์อัตราส่วนการลงทุน npv pay back period irr ประมาณการงบดุล ประมาณการงบกำไรขาดทุน รายงานสินเชื่อที่ขอ 7 มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 8 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 668 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top