• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด
เลขานุการโครงการ ธุรการโครงการ
1 บริหารและจัดการงานเอกสารโครงการ และงานธุรการประจำโครงการต่างๆ 2 ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3 ปฏิบัติงานสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้จัดการโครงการ และผู้เกี่ยวข้องภายในโครงการที่รับผิดชอบ 4 จัดทำแฟ้มและเก็บเอกสารให้กับผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน 5 จัดทำตารางเวลาการนัดหมายต่างๆ ติดตามและคอยเตือน การนัดหมาย การเซ็นเอกสารต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา 6 จัดส่ง รับเอกสาร และจัดทำบันทึกการรับ ส่งเอกสาร ได้แก่ จดหมายต่างๆ เอกสารขออนุมัติ shop drawing เอกสารขออนุมัติวัสดุ และกระจายให้กับผู้เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
account services specialist visa work permit
1 ติดต่อประสานงานการต่ออายุ visa work permit ให้กับพนักงานต่างชาติ 2 ดำเนินการเรื่องเอกสาร visa work permit และเอกสารอื่นๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย 3 ตรวจสอบ และดำเนินการเรื่องเอกสารพนักงานต่างชาติให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่หมดอายุ 4 ดำเนินการเรื่องการรายงานตัว 90 วันของพนักงานต่างชาติ 5 ดำเนินการแจ้งเตือนพนักงานต่างชาติในเรื่องการขอ re entry permit 6 ประสานงานกับลูกค้าเพื่อบริการ payroll ดำเนินการเก็บค่าบริการ payroll service 7 จัดทำเงินเดือนพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือตามข้อตกลงของแต่ละลูกค้า 8 ดำเนินการ คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงาน 9 จัดทำและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการแต่ละลูกค้า 10 จัดทำและส่งรายงานไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องในการทำจ่ายเงินเดือน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 731 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top