• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
หางาน,สมัครงาน,งาน เทอร์มีเดซ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบริการ

กำหนดกลยุทธ การบริหารจัดการ วางแผนงานติดตั้งเครื่องทำความเย็นตามเงื่อนไขคำสั่งซื้อของลูกค้า และรวมถึงงานซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นที่เป็นไปตามข้อตกลง สัญญาของลูกค้า เช่น งานซ่อมบำรุง รายเดือน รายปี กำหนด และจัดทำนโยบาย งานด้านบริการ ให้เป็นมาตรฐานในการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับช่างติดตั้ง ช่างบริการ และผู้รับเหมา วางแผนในการติดตามรวมถึงวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุความผิดพลาดของอุปกรณ์ และดำเนินการแก้ไขตามข้อตกลงในการบริการหลังการขาย service level agreement บริหารจัดการควบคุมต้นทุน ของงานติดตั้งและงานซ่อมบำรุง กำหนดมาตรฐานการประเมินผลการทำงานของพนักงาน และผู้รับเหมา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ บริหารจัดการคลังสินค้า อะไหล่ ของฝ่ายบริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ประสานกับแต่ละหน่วยงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา รวมถึงการพัฒนาทีมงานด้านทักษะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ในการทำงาน สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริการ เช่น รายงานการให้บริการลูกค้า รายงานมูลค่าของคลังสินค้า รายรับ ร่ายจ่าย ของงานบริการ เป็นรายปี รายไตรมาส รายเดือน พร้อมทั้งนำเสนอ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การดำเนินงานในฝ่ายบริการ ปฏิบัติงานตามนโยบายคุณภาพของบริษัท รวมถึงมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่องค์กรนำมาใช้ในการบริหารงานในองค์กร

หางาน,สมัครงาน,งาน เทอร์มีเดซ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

วิศวกรขายโครงการอาวุโส

วางแผนงานขายประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายขายในแต่ละปี เพื่อเพิ่มยอดขายจากลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดการข้อมูลเพื่อประมาณการขาย ประเมินและควบคุมต้นทุนในการขายงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ติดตามข้อมูลโครงการในงานขายต่าง ๆ เข้ารับฟังข้อมูลทางเทคนิค และนำมาสนับสนุนงานขายหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดหาสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้งานขายสำเร็จลุล่วง ประสานกับผู้รับเหมาเพื่อใช้ในการขาย บริหารและสนับสนุนการทำงานของช่างเทคนิคงานโครงการ ติดตามและประสานงานการจัดกิจกรรมด้านการขายและการตลาดของบริษัท ตามแผนงานในแต่ละปี และกิจกรรมของสมาคมฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ประสานงานการจัดทำเรื่องเสนอราคาและติดตามงานขาย นำส่งข้อมูลและเอกสารตามข้อกำหนด ตามสัญญาเมื่อเข้าทำงานให้ลูกค้าตามข้อตกลง ติดตามสถานะการนำส่งเอกสารเก็บเงินลูกค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูลลูกค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม ประสานการจัดหาสินค้าและบริการให้เพียงพอ และถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที จัดทำรายงานวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงข้อเสนอทางเทคนิค เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานขาย จัดทำรายงานติดตามความคืบหน้ากับลูกค้า จัดทำสรุปรายงานยอดขายและค่าใช้จ่ายในโครงการที่ได้รับมอบหมาย จัดทำแผนงานของงานโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ จัดทำรายงานขายประจำสัปดาห์ในส่วนของกิจกรรมขาย

หางาน,สมัครงาน,งาน อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  (มหาชน) JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิศวกรผู้ช่วยเครื่องกล ควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (พระราม 2)

ควบคุมงานก่อสร้างด้านเครื่องกล ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และสอดคล้องกับแผนงาน ตรวจสอบ ศึกษาการออกแบบงานด้านเครื่องกล ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด tor จัดทำ report ต่างๆ เช่น inception report progress report bill of quantities final report และรายงานอื่นๆ ในส่วนของโครงการที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานโครงการระหว่างบริษัท และเจ้าของงาน เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ไม่ติดขัด เข้าร่วมประชุมกับเจ้าของงานเพื่อชี้แจง ให้ข้อมูล และ ติดตามประเด็นที่มีข้อสงสัย จัดทำ ตรวจสอบ และแก้ไขรายงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูล รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการให้รับทราบ ติดตามความคืบหน้าของงาน รายงานความก้าวหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคให้ผู้จัดการโครงการทราบ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด อุโมงค์ส่งน้ำ a แนวคลองมหาสวัสดิ์ จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถึง ถนนราชพฤกษ์พร้อมหอปรับแรงดัน b แนวถนนราชพฤกษ์ จากคลองมหาสวัสดิ์ ถึง ถนนเพชรเกษมสัญญา c แนวถนนกาญจนาภิเษก จากถนนกัลปพฤกษ์ ถึง สถานีสูบจ่ายน้ำบางมด

ผลการค้นหา งานใน

ทุกจังหวัด

สาขาอาชีพ

วิศวกรเครื่องกล

เรียงลำดับตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 9 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top