• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
1 ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 2 ประสานงานทางด้านต่างๆเกี่ยวกับด้านการรักษาความปลอดภัย 24 ชม แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 3 นำเสนอพื้นที่ความเสี่ยงต่างๆภายในหน่วยงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา 4 ตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกชนิด 5 สรุปรายงานนำส่งผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ ตลอดจนประชุมกับผู้ว่าจ้างในงานด้านความปลอดภัย 6 ฝึกอบรมทบทวนทุกหลักสูตร ตามระยะเวลาที่กำหนด 7 ด้านการขอกำลังสนับสนุน ขออัตราทดแทนจุดขาด ฝึกอบรมทบทวนเคสพิเศษ 8 การแจ้งรายงานเหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆ
นครปฐม , พุทธมณฑล
บริษัท เบนนิสัน บิสซิเนส จำกัด
ผู้จัดการโรงงาน
1 กำหนดนโยบายและแผนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2 ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ kpi 3 ควบคุมต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับและเป็นไปตามเป้าหมาย kpi 4 ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ 5 ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน 6 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 7 ดูแลควบคุมประสานงานด้านการจัดซื้อ จัดหา เครื่องมือ เครื่องจักร 8 จัดทำและตรวจสอบรายงานด้านการผลิตประจำวัน สรุปรายเดือน รายงานฝ่ายบริหาร 9 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 10 งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 323 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top