• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอนเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ตัดต่อ
ผลิตรายการ ตัดรายการเพื่อออกอากาศ ใช้กล้อง dslr ได้ มีประสบการณ์ในการใช้กล้อง ออกกอง เพื่อถ่ายรายการได้ต่างจังหวัดได้ เขียนสคริป ตัดต่อ ประสบการณงานตัดสารคดี รายการบันเทิง มีประสบการณ์ ในการทำงาน ตัดต่อ ถ่ายโดยใช้กล่อง dslr กล่องต่างๆ ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี สามารถใช้โปรแกรม พรีเมียโปรได้ดี และโปรแกรมที่ ใช้ในงานคล่อง สามารถพัฒนาในการตัดต่อ เนื้อหารายการได้เอง สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานเป็นระบบงาน ระบบบริษัทได้ สามารถทำงานรวดเร็วตามเวลาส่งงาน รักในงานที่ทำ สามารถสื่อสาร กันในทีมได้ดี มีประสบการณ์ ในตำแหน่งงาน
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน finance manager
เป็นผู้จัดทำบัญชี ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีในแต่ละงวดให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและรายงานต่างๆ ทางบัญชี ควบคุมและตรวจสอบ การรับ จ่ายเงิน และรายงานทางการเงิน จัดทำ cash flow ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ ติดตามเกณฑ์ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร ติดต่อหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงิน กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ติดตามเกณฑ์ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 208 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top