• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
สมุทรปราการ , พระประแดง
เอ็กซ์คอมเมิร์ช
software tester
1 ทำความเข้าใจ business requirement และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคนใช้งานและการทำงานของระบบ 2 คิดวิเคราะห์และออกแบบ use case test scenario test case test script ที่ตรงตาม requirement ของผู้ใช้งาน 3 ประเมินความผิดพลาดของ program หรือช่องโหว่ที่อาจจะเป็นไปได้ 4 ใช้ software ดำเนินการทดสอบ feed back ติดตามผล งานที่ทดสอบได้ตรงตาม use case test scenario test case test script และความต้องการของระบบ 5 วางแผนออกแบบขั้นตอนและวิธีการทดสอบร่วมกับทีม developer และลูกค้า รวมถึงเพื่อแก้ไขและพัฒนางานให้ถูกต้อง ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด 6 เรียนรู้และเข้าใจ business requirement และการทำงานของระบบที่มีอยู่เดิมได้ 7 ทำงานร่วมกับผู้อื่น และ ช่วยตรวจสอบแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย 8 จัดทำเอกสารด้านการออกแบบการทดสอบ รายงานความคืบหน้า รายงานติดตามผลการทดสอบ issue log ด้วยเครื่องมือต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
assistant electronic media manager
จัดทำระบบตาม requirement ที่ได้รับ พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบนั้น ๆ ทำระบบ ประสานงานกับ sup พัฒนาระบบ เช่น application เว็บไซต์ในเครือ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หาระบบ software ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายต่างๆ อัพเดตข้อมูลในเว็บไซต์ ในส่วนที่เป็นทางเทคนิค เช่น เปลี่ยนแบนเนอร์ สไลด์ แก้ไขข้อมูลที่ต้องใช้ความรู้ด้านโค้ด ให้คำปรึกษา คำแนะนำกับผู้เกี่ยวข้อง ในด้าน it ระบบต่างๆ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง sup ในการแก้ไข หรือ จัดทำระบบ พิจารณาความเหมาะสมการเบื้องต้นของการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 95 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top