Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ทีมวิชาการ เคมี

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

• วางแผน และ พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ • วิเคร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท เวลล์แสตนเลส สตีล จำกัด

-บันทึกรายการซื้อสินค้า,ทรัพย์สิน -บันทึกเล่มร...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท เวลล์แสตนเลส สตีล จำกัด

-บันทึกรายการซื้อสินค้า,ทรัพย์สิน -บันทึกเล่มร...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

พนักงานประจำร้าน การิม โรตี มะตะบะ สาขา ซีคอน บางแค

บริษัท การิม โรตี มะตะบะ จำกัด

พนักงานประจำร้านที่ Seacon บางแค หากมีประสบการณ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางแค

Instructor (ARiT)

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/12/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 351รายการ
บรรณาธิการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก **ด่วนมาก**

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

สามารถเขียนและแต่งนิทานภาพ เพื่อสร้างสรรค์หนังส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร***ด่วนมาก***

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

ตรวจพิสูจน์อักษร หนังสือเรียนระดับอนุบาล ประถมศ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 255...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

กองบรรณาธิการหนังสือเรียน

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 25...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

นักวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ***ด่วนมาก***

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 255...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

เจ้าหน้าที่วิชาการชีววิทยา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- วางแผนและพัฒนาการสอน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ แล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่วิชาการคณิตศาสตร์ ประถม

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- จัดทำและปรับปรุงตำราวิชาวิทยาศาสตร์ ประถม ตา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ทีมวิชาการ เคมี

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

• วางแผน และ พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ • วิเคร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ครูปฐมวัยนำกิจกรรม สาขา พระราม 2

บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด

- ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO - ด...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 13,000 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ครูพี่เลี้ยง สาขา พระราม 2

บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบ : - ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

วิทยากรผู้สอน / อาจารย์สอนหลักสูตร

Vevo Systems Co., Ltd.

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์, ธุรก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

Academic Innovation Implementer

Learnbalance Group

- Prepare data report, lesson plan, and learnin...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานและบริการการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

- วางแผนกระบวนการจัดทำหลักสูตร - ตรวจสอบ สนับส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาฯ (ดูแลนักศึกษาและหอพักนักศึกษา)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

- ดูแลนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษา ให้คำปรึกษา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสาธิต PIM

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายอุดมศึกษา (เดินทางต่างจังหวัดได้)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

- ร่วมสร้างความร่วมมือไปยังเครือข่ายอุดมศึกษาทั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผู้ช่วยครู

บริษัท ไอแคนรีด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

1. ประสานงานกับคุณครูชาวต่างชาติ 2. จัดทำตารางก...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

Teacher Coordinator

บริษัท ไอแคนรีด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

1. ดูแลการเรื่องทำ Workpermit ให้คุณครู 2. ดูแล...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 20,000 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

Academic Officer

Learnbalance Group

1. Simplify and shorten academic textbook int...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาอังกฤษ

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- จัดทำหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ - ติดต่อประสานงา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

นักวิชาการสุขศึกษาและพละศึกษา

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- ตรวจต้นฉบับ และ Artwork หนังสือเรียนสุขศึกษาแ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่วิชาการการงานอาชีพ

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- ตรวจ แก้ไข และจัดทำต้นฉบับวิชาการงานอาชีพ - ค...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 17,000 19/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ทั้งหมด 351 รายการ