Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

คอมพลีท ไลน์ จำกัด

- วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของตลาด และภาวการณ์แข่...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 16/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

เจ้าหน้าที่การตลาด (Personal Banker) กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

UOB

• นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

ฝ่ายผลิต

บริษัท สาดส่องแสง จำกัด

รับสินค้า นับสต๊อคสินค้า จัดเตรียมอุปกรณ์ ให้ก...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 06/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

MIS Collection

UOB

-Provide and generate operation and ad-hoc repo...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

Balance Sheet Risk Management (Liquidity Risk / ALM) – Senior Officer to Manager

UOB

Job Description • Develop, review and implement...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 257รายการ
อาจารย์สอนวิชาเคมี

บริษัท วี บาย เดอะ เบรน จำกัด

- วางแผนและพัฒนาการสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย - จัดท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

อาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์

บริษัท วี บาย เดอะ เบรน จำกัด

- วางแผนและพ้ฒนาการสอนวิชาฟิสิกส์ระกับ ม.ต้น-ม....

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

Instructor / Trainer for Team Building / วิทยากรฝึกอบรม สัมนา กิจกรรมทีมบิวดิ้ง

Internet Business Network Co., Ltd.

- Responsible for training course design or cus...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

สอนพิเศษ ( จ.พระนครศรีอยุธยา )

บริษัท โอเชี่ยน บอร์น แมททีเรียล จำกัด

โรงเรียนกวดวิชาอ.โต้ง สาขาอยุธยา ร้บ 3 ตำแหน่ง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี คลองหลวง

ครูสอนภาษาอังกฤษ คณิต ไทย สังคม วิทย์ จีน

บริษัท โอเชี่ยน บอร์น แมททีเรียล จำกัด

Hms Pathum รร.กวดวิชาคณิตศาสตร์อ.โต้ง เปิดรับสม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี คลองหลวง

เจ้าหน้าที่วิชาการวิทยาศาสตร์ เคมี

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- จัดทำและปรับปรุงตำราวิชาวิทยาศาสตร์ ประถม ตา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่วิชาการชีววิทยา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- วางแผนและพัฒนาการสอน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ แล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง SCA

โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงดาราศิลป์

รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนดนตรีและศิลป...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง SCA

โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงดาราศิลป์

รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนดนตรีและศิลป...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ด่วน!! รับสมัคร ล่ามภาษาจีน

โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงดาราศิลป์

รับสมัคร ล่ามภาษาจีน สถาบันดนตรีศิลปะและการแสด...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ด่วน!! รับสมัคร ล่ามภาษาจีน

โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงดาราศิลป์

รับสมัคร ล่ามภาษาจีน สถาบันดนตรีศิลปะและการแสด...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ด่วน!! รับสมัคร อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน/นักศึกษา

โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงดาราศิลป์

รับสมัคร อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน/นักศึกษา สถ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ด่วน!! รับสมัคร ครูสอนร้องเพลง (Voice)

โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงดาราศิลป์

ด่วน!! รับสมัคร ครูสอนร้องเพลง (Voice) สถาบันด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

บรรณาธิการหนังสือเรียน

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

-เขียนกิจกรรมระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา -ตรว...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่วิชาการสังคมศึกษา

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- ตรวจ แก้ไข และจัดทำต้นฉบับวิชาสังคมศึกษา - ค้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาอังกฤษ

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- จัดทำหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ - ติดต่อประสานงา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่วิชาการคณิตศาสตร์

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- รับผิดชอบงานด้านวิชาการ การบริหารและการจัดการ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่วิชาการวิทยาศาสตร์ *รับสมัครด่วน*

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- ตรวจ แก้ไข และจัดทำต้นฉบับวิชาวิทยาศาสตร์ - ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

นักวิชาการสุขศึกษาและพละศึกษา

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- ตรวจต้นฉบับ และ Artwork หนังสือเรียนสุขศึกษาแ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาไทย *รับสมัครด่วน*

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

1. ดำเนินการจัดทำคู่มือ/หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาการศึกษา

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

1. วิเคราะห์ต้นทุน งบประมาณ วางแผนการจัดทดสอบคว...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 22,000 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- ร่วมกำหนดทิศทางและแผนงานของหน่วยงานวิชาการ - ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ทั้งหมด 257 รายการ