Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานขายสินค้าแฟชั่น BA/PC ประจำ SIAM CENTER

บริษัท โนเวล แฟชั่น จำกัด

เรากำลังตามหาเพื่อนร่วมทีม ประจำสาขา Siam Cente...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 22,000 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ด่วน !!

บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตรวจรับสินค้า จ่ายสินค้า นับสต็อก

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 17,000 18/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier)

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

- รับชำระเงินสด/บัตรเครดิต ออกใบแจ้งค่ารักษา/ใบ...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 27/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา

พนักงานขายมือถือและอุปกรณ์ ประจำร้าน ตลาดโฟน สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์และอิมพีเรียลสำโรง

บริษัท ตลาดโฟนดอทคอม จำกัด

- เชียร์ขายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มือถือ แกทเ...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 18/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสายไหม

หัวหน้าช่างแอร์

บริษัท เอ็มเคดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตำแหน่ง - หัวหน้าช่างแอร์ เพศ - ชาย อายุ - 25 ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางเสาธง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 356รายการ
นักศึกษาฝึกงาน(Chinese Speaking)

วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

-แปลเอกสาร เป็นล่ามให้กับแผนก -เข้าที่ประชุม จั...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

Instructor / Trainer for Team Building / วิทยากรฝึกอบรม สัมนา กิจกรรมทีมบิวดิ้ง

Internet Business Network Co., Ltd.

- Responsible for training course design or cus...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่วิชาการประสานงาน

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

- ติดต่อประสานงานด้านวิชาการ - จัดทำงานโครงการด...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

นักวิชาการด้าน คณิตศาสตร์

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

-เขียนแผนการเรียนการสอน -ออกข้อสอบ -ตรวจงาน -จั...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

นักวิชาการด้าน ปฐมวัย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

-เขียนแผนการเรียนการสอน -ออกข้อสอบ -ตรวจงาน -จั...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

นักวิชาการด้าน ภาษาอังกฤษ 5 ตำแหน่ง

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

-เขียนแผนการเรียนการสอน -ออกข้อสอบ -ตรวจงาน -จั...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

นักวิชาการด้าน คอมพิวเตอร์

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

-เขียนแผนการเรียนการสอน -ออกข้อสอบ -ตรวจงาน -จั...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

- สอนรายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจร้านอาหา...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

- วางแผนการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมายตามกรอบมาตรฐา...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

อาจารย์ประจำ : สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

-รับผิดชอบภาระงานสอน ดูแลนักศึกษา -ผลิตผลงานวิ...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่วิชาการชีววิทยา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- วางแผนและพัฒนาการสอน - วิเคราะห์แนวข้อสอบ แล...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ทีมวิชาการ เคมี

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

• วางแผน และ พัฒนาการสอนร่วมกับอาจารย์ • วิเคร...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่วิชาการฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/คณิตศาสตร์ ม. ปลาย ด่วน

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วางแผนและพัฒนาการสอน วิเคราะห์แนวข้อสอบ จัดทำตำ...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่วิชาการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- จัดทำและปรับปรุงตำราวิชาวิทยาศาสตร์ ประถม ตา...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

อาจารย์ประจำ : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

- รับผิดชอบภาระงานสอนในสาขาการตลาด การตลาดดิจิท...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

อาจารย์ประจำ โครงการ Food Academy (Beverage, Bakery, อาหารไทย, อาหารตะวันตก)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

- สร้างและพัฒนาหลักสูตร ควบคุมดูแลการจัดการเรีย...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (สำนักการศึกษาทั่วไป)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

-ดูแลงานด้านการเรียน การสอน รวมถึงการให้คำปรึกษ...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

อาจารย์ประจำ : คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

- รับผิดชอบงานของอาจารย์ประจำตามเกณฑ์ของสกอ. แล...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ผู้ช่วยสอน

Mami may i

เป็นผู้ช่วยครูพาเด็กๆทำกิจกรรม ดูแลห้องเรียน ด...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 19/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี เมือง

Academic English

Learnbalance Group

1. Simplify and shorten academic textbook int...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 18/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ครูพี่เลี้ยง สาขาบางขุนพรหม

บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด

ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในส่วนของสถานรับเสี้...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 18/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

เจ้าหน้าที่วิชาการ

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- ดำเนินการ ตรวจสอบต้นฉบับ เรียบเรียงเนื้อหา รู...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 18/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

ผู้จัดการแผนกพัฒนาคุณภาพนักเรียน

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- บริหารจัดการแผนกพัฒนาคุณภาพนักเรียน (การวิเค...

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง 18/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

เจ้าหน้าที่วิชาการการงานอาชีพ

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- ตรวจ แก้ไข และจัดทำต้นฉบับวิชาการงานอาชีพ - ค...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 17,000 18/07/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ทั้งหมด 356 รายการ