• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร
บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป วิชาชีพ ด่วน
1 ตรวจสอบ เสนอเเนะ และจัดทำบัญชีกฏหมายและข้อกำหนดตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยรวมทั้งประเมินความสอดคล้องตามที่กำหนด 2 วิเคราะห์งาน ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตราการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3 ตรวจประเมินการปฏิบัตืงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน รวมทั่้งรายงานความคืบหน้า 4 จัดฝึกซ้อมและสรุปผลการฝึกซ้อมกู้ภัยฉุกเฉินรถขนส่งและเพลิงไหม้ในสถานที่ทำงาน 5 เป็นวิทยากร แนะนำ ฝึกสอน อบรมเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย 6 ตรวจวัด ประเมิน สถาพแวดล้อมในการทำงาน 7 อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top