• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกอกน้อย
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้ป่วยและรับนัด call center
1 จัดทำการนัดหมาย เลื่อนนัด ยกเลิกนัด และยืนยันการนัดหมายผู้ป่วย โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย 2 บันทึกข้อมูลการสนทนาทางโทรศัพท์เข้าระบบ crm 3 จัดหาข้อมูล ติดต่อประสานงานแจ้งการบริการ และข้อมูลบริการต่าง ๆ เช่น เส้นทางการเดินทาง สถานที่ตั้ง สถานที่จอดรถ ราคา ค่าบริการ ค่าห้อง ค่าตรวจพิเศษต่างๆ สิทธิการรักษาพยาบาลบริษัทประกันที่สามารถใช้ได้กับทางโรงพยาบาล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในหน่วยงานต่าง ๆ และประสานงานโอนสายต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการ

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 10 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top