• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
contact center division manager power buy ปฎิบัติงานอาคารอุ่นใจ ซ อ่อนนุช 66 1
วางแผนงาน และ ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของแผนก contact center ให้มีผลงานตามแผนงานประจำปี และตามมาตรฐานของหน่วยงาน ติดตามเรื่องลูกค้าร้องเรียน ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไข ให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรม บริหารสินค้าที่ลูกค้าฝากส่งไว้ใน dc โดยจัดการให้มีการติดตาม ประสานงานเร่งรัดการจัดส่งให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร่วมกับ ris และหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทในการพัฒนาระบบงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบบริหารการใช้ และเบิกเงินสดย่อย สำหรับการทำงานในความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสาขาที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ไม่เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ควบคุมคุณภาพการทำงานของทีมขนส่งและติดต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า วัดผลคุณภาพการทำงานของทุกหน่วยงาน บริหารบริการล้างเครื่องปรับอากาศแบบรายครั้งตามเป้าหมายที่กำหนด จัดทำรายงาน performance repor inbound outbound call chat $shop telesales customers complain report online problem customer satisfaction survey
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top