• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี
บริษัท ร็อคส์ พีซี จำกัด
senior cost accountant
รับผิดชอบในส่วนของบัญชีต้นทุนและกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง กระทบยอดรายเดือนและจัดทำสมุดบันทึกรายวันสำหรับต้นทุนขายและยอดสินค้าคงเหลือในแต่ละเดือน จัดทำต้นทุนมาตรฐาน และรายงานวิเคราะห์ผลต่างต้นทุน จัดทำบัญชีต้นทุนขายและรายงานวิเคราะห์ต้นทุน สินค้าคงเหลือ สำหรับฝ่ายบริหาร ดูแลและตรวจสอบการทำจ่ายและการบันทึกบัญชีขาจ่ายว่าลงบันทึกได้ถูกต้อง เป็นไปตามเวลาที่กำหนดและมีกระบวนการที่ถูกต้องตรงตามนโยบายของบริษัท ช่วยเหลือผู้จัดการบัญชีในการปิดบัญชีรายเดือนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบและช่วยเสนอแนะพัฒนากระบวนการทำงานของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจ่า ยอย่างต่อเนื่อง
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
งานต้อนรับส่วนหน้า ดูแลความเรียบร้อย รับโทรศัพท์และงานประชาสัมพันธ์ต่างๆของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานทั่วไปหน่วยงาน บุคคลทั้งภายนอกและภายในองค์กร บริการลูกค้าที่มาติดต่อ ดูแลรับ ส่งจดหมาย และเอกสารต่างๆ รับและตรวจสอบข้อมูล ใบแจ้งค่าใช้บริการประจำเดือน เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า เพื่อบันทึกข้อมูลก่อนส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง ดูแลและควบคุมเครื่องถ่ายเอกสาร ประสานงานเรื่องสัญญาการให้บริการ การแจ้งซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร จัดเก็บเอกสาร และจัดแฟ้มข้อมูลสรุปการซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปโภค เข่น ระบบโทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา ลิฟต์ ดูแลรับผิดชอบบอร์ดประชาสัมพันธ์ และงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ในองค์กร สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอก
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 6 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top