Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Sales Manager (ผู้จัดการแผนกขาย)

บริษัท ธีซิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1 กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนงานการขาย กำห...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 45,000 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT Support)

บริษัทเจ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมคคานิคอล จำกัด

1. ดูแลความเรียบร้อยระบบคอมพิวเตอร์, LAN, Serve...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

เลขานุการ (Secretary)

บริษัทเจ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมคคานิคอล จำกัด

- ดูแล และจัดตารางการทำงานของผู้บริหาร - รับผิด...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

Production

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด MICE & Communication Co., Ltd.

-ประสานงานกับ Producer และ Creative -ออกแบบเบื้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

นักวิจัย (ด้านวิศวกรรม)

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ และจัดทำรา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 14/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,334รายการ
วิศวกรการผลิต (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

บริษัท เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด

1.วางแผนและปรังปรุงแผนประจำวัน เพื่อรักษาแผนผลิ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

วิศวกรโรงงาน

บริษัท ไทยเบอร์เนอร์ จำกัด

* ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร * ปฏิบัติงาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาฬสินธุ์

วิศวกรเครื่องปรับอากาศ

บริษัท สารสมบัติ จำกัด

- ถอดแบบ ประเมินราคา อ่าน เขียน ออกแบบการติดตั้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

วิศวกรเครืองกล (เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท)

บริษัท สิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด

- ประจำไซต์งาน ที่ กรุงเทพมหานคร - มีประสบการณ์...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

วิศวกรประเมินราคา

บริษัท สิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด

1.ถอดแบบและคำนวนปริมาณวัสดุ 2.ประเมินราคา หรือป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

วิศวกรไฟฟ้า (เงินเดือนตามโครงสรา้งบริษัท)

บริษัท สิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด

1.ใช้ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี 2.สามารถ อ่าน เขีย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

วิศวกรระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สามารถแกะสเปคเกี่ยวกับเครื่องมือวัดคุมได้,สมารถ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางแค

วิศวกรโครงการ (ก่อสร้าง)

พันนาลิฟวิ่ง

1. รับผิดชอบคุมงานก่อสร้าง คำนวนแบบโครงสร้าง แล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

วิศวกรถอดแบบประมาณราคา (ระบบปรับอากาศ)

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

• ถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์หลักตามเอกสารประกวดราคา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

หัวหน้าวิศวกร

บริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- ดูแลการทำงานให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ - ให้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

วิศวกรโยธา

บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ควบคุมดูแลและบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ แ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรโครงการ

บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ควบคุมและดูแล บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

- ควบคุมแผนการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรควบคุมงานระบบ

บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

- ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงา...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 40,000 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

วิศวกรประมาณราคา

บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

- ปฏิบัติงานและรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา - ร่ว...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 40,000 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

วิศวกรเครื่องกล

บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

- ควบคุมแผนการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรเครื่องกล

บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

-ตรวจสอบ Shop Drawing/Material -ตรวจสอบปริมาณงา...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 40,000 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

วิศวกร(Civil/ Mechanical/ Electrical Engineering)

บริษัท สยามสินธร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Gathering project requirements and program for ...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 55,000 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

วิศวกรฝ่ายขาย ด่วนมาก!!!!

บริษัท บี พร้อมท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ออกไปพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกร...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ

วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด

1.สามารถเขียนแบบและอ่านแบบวง 2.วายริ่งไดอะแกรม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

วิศวกรออกแบบ

บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด

-ออกแบบการติดตั้ง -สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

วิศวกรประมาณราคา ( ระบบประปา สุขาภิบาล )

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

- ถอดแบบประมาณราคาระบบประปาสุขาภิบาล - สอบถามรา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

วิศวกรเครื่องกล (ด้านประมาณราคา)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

- ถอดแบบประมาณราคางานระบบระบาย และปรับอากาศ ของ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

วิศวกรเคมี (โรงไฟฟ้าขยะ)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

- ควบคุม ติดตาม ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต - พ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

วิศวกรโยธา

บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรานและร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา

ทั้งหมด 1,334 รายการ