• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
ได้ใจ
พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ วัสดุ ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์
จัดซื้อจัดหาวัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน ดูแลรับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ติดต่อประสานงานกับ shipping และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับพิธีการ การนำเข้าสินค้า พิกัดภาษี ดำเนินการกระบวนการขนส่งสินค้าจากท่าเรือ airport truck ต่อรองราคาสินค้า ติดต่อ supplier ทั้งรายเก่า และรายใหม่ เพื่อเปรียบเทียบราคาสั่งซื้อ ติดตามกำหนดการนำเข้าสินค้า ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ติดตามการส่งของจาก suppliers และการเคลมสินค้า เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย ประสานงานกับหน่วยงานของผู้ซื้อและผู้ขาย งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อเกี่ยวกับงานก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
ได้ใจ
พนักงานบัญชี
รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ และการจ่ายเงินของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แม่นยำและทันกำหนด ตั้งหนี้ในระบบให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและนโยบายบัญชีของบริษัท จัดเตรียมเอกสารการประกอบการทำจ่ายตามระบบการทำบัญชีที่บริษัทกำหนดไว้ จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินให้ครบถ้วนก่อนทำจ่ายในทุกกรณี ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างและรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ประจำปี จัดทำรายงาน ภ ง ด 3 53 จัดทำรายงานภาษีซื้อประจำเดือน ภพ 30 ดู cash flow ก่อนจ่ายชำระ กระทบยอดธนาคารและเช็คสถานะ statement ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอก สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top