• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
ขอนแก่น , เมือง
ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง
it support
แก้ปัญหา hardware software network ลงโปรแกรม windows office และโปรแกรมอื่นๆได้ ตรวจสอบแก้ไขระบบ hardware network os ดูระบบnetwork ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ internet และระบบ security ดูแลแก้ไขปัญหา hardware และ software ซ่อมแชม ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ช่วย support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร วางระบบ ซ่อม คอมพิวเตอร์ ให้บริการ ดูแล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ it ปรับปรุงการดำเนินงาน และประสานงานร่วมกับส่วนพัฒนาระบบ วิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ให้สมบูรณ์ ดูแลระบบ network server window 2003 linux computer และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ support user ทั้ง hardware และ software ซ่อมบำรุง maintain อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ computer pc notebook ระบบ networking อินเตอร์เน็ต internet ไวร์เลส wirless และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน it จดจำทั้งข้อมูลต่างๆในการทำงาน อาการเสีย ขั้นตอนการปฎิบัติงานของแต่ละบริษัท ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่น computer printer fax และระบบ network ให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลทางเทคนิค สนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคให้กับฝ่ายช่าง และฝ่ายธุรการ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษา ตอบคำถามกับพนักงานในองค์กร เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ และวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทั้งภายในองค์กร หรือผ่านทางโทรศัพท์ ประกอบคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค และระบบกล้องวงจรปิด ประสานงานกับบริษัท outsource กับบริษัท service แก้ปัญหา network สำหรับองค์กร จัดทำระบบ data backup ระดับองค์กร แก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ คอมพิวเตอร์ และไวรัส ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมตามการร้องขอ ตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และดูแลระบบ network ระบบโทรศัพท์ ดูแลและซ่อมระบบ it เบื้องต้น ลงโปรแกรมพร้อมใช้ ให้กับพนักงาน ให้คำปรึกษาอาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำรองข้อมูล กู้ข้อมูล กำจัดไวรัส ตั้งค่าระบบเครือข่าย อินเตอร์เนต สามารถ ดูแล และรักษาระบบภายในบริษัท ช่างซ่อมบำรุง รักษาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงาน และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ซ่อมเครื่องพิมพ์ ink jet คอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครื่อง ดูแลควบคุมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ช่วยดูแลบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทได้ และสามารถออกไปติดตั้งงานพิมพ์นอกสถานที่ ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง hardware และ software ดูแล website และทำการ update ข้อมูล ซ่อม computer server printer ติดตั้ง network cabling setup config management อุปกรณ์ it ทั้งในและนอกสถานที่ ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้ง hardware software และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมทั้งระบบ network email internet ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดูแลระบบ server และฐานข้อมูลขององค์กร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดูแลระบบ security ขององค์กร อบรมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคคลากรในองค์กร จัดทำรายงานและทะเบียนทรัทย์สิน it ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์และแก้ไขปัญหาต่างให้กับลูกค้าตามที่หัวหน้ามอบหมายงานให้ ฏิบัติงานติดตั้ง หรือแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสงานทางด้าน software os network ภายในหน่วยงาน ดูแลตรวจเช็คและบำรุงรักษา ดูแลระบบ network computer server database application service และด้าน technical support ให้ความรู้ด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ กับพนักงานในบริษัท ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ลงโปรแกรม ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เบื้องต้นได้ ช่วยงานด้านการประสานงาน งานเอกสาร และงานอื่นๆของฝ่าย it ตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพบริการตามมาตรฐาน จัดเก็บผลการทดสอบบริการและข้อมูลวงจร wifi ลงระบบ เรียนรู้ระบบต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินการ ส่งต่องานให้ส่วน support ได้อย่างถูกต้องพร้อมให้ ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา จัดทำโปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ คีย์ข้อมูลในระบบ excell แก้ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ ตรวจสอบสินค้าเพื่อหาอาการเสีย ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับพนักงาน

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,537 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top