• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด
it support
1 ดูแล และพัฒนาระบบ navision ให้สอดคล้องตามความต้องการขององค์กร วางแผนและดูแลระบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน iso 27001ให้สอดคล้องกับมาตราฐานaabb 2 ดูแลและควบคุมการปฎิบัติการระบบงานด้านไอทีทั้งหมดขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 3 ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้ในบริษัทให้เหมาะสมกับการใช้งาน 4 สรรหาอุปกรณ์สารสนเทศตามที่หน่วยงานต้องการ 5 จัดทำการสำรองข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ipad galaxy แบบ online ประจำทุกเดือน 6 วางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 7 แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 8 จัดทำทะเบียนเพื่อควบคุมอุปกรณ์สารสนเทศทั้งหมดของบริษัท 9 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,618 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top