• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตจอมทอง
บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร สาขาหัวลำโพง
ดูแลระบบแสงสว่างภายในอาคาร ตรวจสอบระบบไฟในอาคารทั้งหมด งานซ่อมบำรุงภายในอาคาร ดูแลรับผิดชอบงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เก็บรักษาเครื่องมือให้สะดวกต่อการใช้งานและป้องกันการสูญหาย ปฏิบัติงานตาม preventive maintenance schedule ดูแล และทำความสะอาดห้องเครื่อง และเครื่องจักร และตรวจเช็คความสะอาดของบ่อดักสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ต่าง ๆ ปฏิบัติงานตามใบแจ้งซ่อมงานประจำวันจากส่วนงานต่าง ๆ ดูแลป้ายต่าง ๆ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ติดต่อประสานงานกับสำนักงาเขต ต่าง ๆ เกี่ยวกับความสะอาดในพื้นที่ รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,625 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top