• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตสัมพันธวงศ์
ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง
หัวหน้าช่าง
วางแผนงาน pm งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้า fire alarm ต่าง ๆ ตามที่กำหนด วางแผนซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรมภายในพื้นที่ส่วนกลาง ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรของงานระบบวิศวกรรมอาคารภายในพื้นที่ส่วนกลาง ควบคุมการซ่อมแซมหรือแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของงานระบบวิศวกรรมอาคาร นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ที่จำเป็นในงานซ่อมบำรุง จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรม ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์และเครื่องจักร ควบคุมจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรักษา ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่นๆ เช่น พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,512 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top