• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท เวสปิอาริโอ(ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และโครงการพิเศษ
1 ฝึกอบรมพนักงานของผู้แทนจำหน่าย ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ 2 จัดทำสื่อการเรียนในรูปแบบ vdo 3 จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับกลุ่มลูกค้า เด็กนักเรียนในโอกาสต่างๆ 4 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำโครงการพิเศษ เพื่อพัฒนาผู้แทนจำหน่าย 5 จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานจันทร์ ศุกร์ เวลา 09 00 18 00 น และเสาร์สิ้นเดือน เวลา 09 00 13 00 น ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง jobbkk หรือส่งประวัติส่วนตัว resume พร้อมระบุเงินเดือนที่คาดหวัง มาที่อีเมล hr vespiario com
กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (HR Recruitment)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 มีทัศนคติดีต่อองค์กร มีความซื่อสัตย์สุจริต และไม่นำความลับภายในองค์กรออกเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในหรือบุคคลภายนอก 2 ทำงานภายใต้ความกดดันได้ รับผิดชอบ เรียนรู้ไว 3 พัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับองค์กร หรือมีผลต่อพนักงาน รวมถึงเข้าใจลักษะงานของแต่ละแผนก เข้าใจสถานการณ์โดยรวมของบริษัทได้ 4 มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น ในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายสูง และสามารถทำงานให้เสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด 5 ประกาศรับสมัครงาน และอัพเดตประกาศงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสรรหาแหล่งประกาศและช่องทางรับสมัครใหม่ๆ 6 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงคุณสมบัติ สวัสดิการ ของแรงงานและบุคลากรในตำแหน่งงานที่ทางบริษัทฯต้องการ 7 สรรหาและสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ตรงกับ job competency ให้ทันกับความต้องการของบริษัทฯ 8 ร่วมวางแผนการสรรหา หาแหล่งสื่อโฆษณา หาเครื่องมือในการสัมภาษณ์ใหม่ๆ และการออกjob fair 9 ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดและอำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์ ทั้ง online และ onsite 10 แจ้งผลการสัมภาษณ์ นัดหมายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเซ็นสัญญาจ้าง และประสานงานด้านเอกสารและเตรียมความพร้อมภายในองค์กรก่อนพนักงานใหม่เริ่มงาน 11 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงที่ดีตลอดระยะเวลาการทดลองงาน 12 จัดทำเอกสารสำหรับพนักงานใหม่ ออกเอกสารประเมินพนักงานทดลองงาน อัพเดตและสรุป report การรับในตำแหน่งที่รับผิดชอบ แจ้งขอเสนอการจ้างงาน ติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน 13 เชี่ยวชาญโปรแกรม microsoft office เป็นอย่างดี 14 สรุปการทำงาน และผลงานของตนในแต่ละวัน และการประเมินในการทำงานนั้น ๆ ต่อผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามกำหนด 15 วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการสรรหาบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหา คัดเลือกพนักงานให้เป็นไปตามกำลังพลที่ได้รับอนุมัติ 16 รับผิดชอบฐานข้อมูลของพนักงานในระบบให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบระเบียบ 17 สรุปอัตราการเข้า ออกของพนักงาน สรุปเหตุผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออก รายงานผลการสรรหาของแต่ละแหล่งงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพ 18 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,328 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top