• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตภาษีเจริญ
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
administrator base at petchakasem
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1 จัดทำรายงานประจำเดือน สรุปงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาในแต่ละเดือน รวมทั้งค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 2 จดบันทึกและจัดพิมพ์รายงานการประชุมต่าง ๆ 3 จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร 4 พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการและวิศวกรประจำอาคาร 5 สรุปเวลาการทำงานของพนักงานประจำหน่วยงาน ใบทำงานล่วงเวลา ใบลา ส่งสำนักงานใหญ่ 6 จัดทำใบขอจัดซื้อ pr อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ 7 สรุปเอกสารขอเข้าตกแต่งและซ่อมแซมของผู้รับเหมาต่าง ๆ 8 ปรับปรุงข้อมูลรายชื่อของผู้รับจ้างต่าง ๆ และ ผู้จำหน่ายสินค้าให้อาคาร supplier list 9 ตรวจสอบเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ที่มาจาก อิเลคโทรนิค เมลล์ และรายงานให้ผู้จ้ดการและวิศวกรทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาคาร 10 รับแจ้งงานซ่อมแซมต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า จดบันทึกและประสานงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป 11 สรุปค่าใช้จ่ายการขอใช้ระบบปรับอากาศนอกเวลาทำการของผู้เช่าอาคารทุกเดือน เพื่อส่งให้แก่ฝ่ายบัญชีสำหรับจัดเก็บค่าบริการต่อไป
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด
co sales เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1 ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า จัดเก็บให้เป็นระบบในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้พร้อมนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 ช่วยเหลือฝ่ายขายในการเตรียมเอกสารสำหรับงานประชุม เอกสารสนับสนุนการขาย เอกสารสำหรับลูกค้า 3 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อให้งานสำเร็จ ติดต่อประสานงานนัดหมายลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 4 ควบคุม ดูแลความถูกต้องของการเบิกจ่ายสินค้า ลงทะเบียนรับส่งสิ่งส่งตรวจ 5 เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนระบบ iso และการทำงานที่เกี่ยวข้อง 6 ติดตามเอกสารต่างๆ จากลูกค้า 7 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,286 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top