• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
สมุทรสาคร , เมือง
บริษัทเวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร r&d food
1 วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายบริษัท 2 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ กระบวนการผลิต หรือวัตถุดิบ 3 พิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะ และออกเอกสารมาตรฐาน specification 4 วางแผนและทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 5 ทำ sensory test หรือประเมินความพึงพอใจของสูตรผลิตภัณฑ์ 6 ควบคุมการผลิตสูตรใหม่ในครั้งแรก ร่วมกับฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ 7 จัดทำรายงานการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ 8 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 289 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top