• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตพระนคร
บริษัท สยามสินธร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เจ้าหน้าที่การตลาด marketing executive
job description วางกลยุทธ์การตลาด คิด สร้างสรรค์รูปแบบงานการตลาดในทุกช่องทางอย่างมีประสิทธภาพ เพื่อการดำเนินงานส่งเสริมการขายพื้นที่ให้เข่า ศูนย์การค้า โดยการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ให้กับพื้นที่ขายต่างๆ รวมถึงพื้นที่จัด event และ promotion วางแผนและควบคุมดูแลงานกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับพื้นที่ต่างๆ เพื่อการดำเนินงานตามแนวทางที่วางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพิ่มการรับรู้และความต้องการของลูกค้า มีการสื่อสารที่ดีด้วยการใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถทำงาน pr ประชาสัมพันธ์ทั้ง internal และ external มีทักษะสามารถใช้ social media digital marketing ได้ดี มีทักษะในการประสานงานกับผู้เช่าเพื่อการบริการที่ดี นำข้อมูลมาจัดทำกิจกรรมและส่งเสริมการขายให้แก่ผู้เข่าพื้นที่ได้ มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดีต่อ partner เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของทั้งภาคเอกชน หรือ ราชการ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารปะติดต่อประสานงานเพื่อผลิตสื่อต่างๆให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ศึกษาและค้นหาสินและกลุ่มผู้เช่าใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,429 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top