• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
นครปฐม , เมืองนครปฐม
บริษัท ฮันนี่ เวิลด์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก
จัดเตรียมลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในสต็อก รับ จ่าย ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน เกี่ยวกับสต็อก ตรวจสอบ และปิดยอดต้นทุนสินค้าทั้งหมดที่เป็น actual cost พร้อมจัดทำรายงานต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุน มาตรฐาน โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดผลต่าง บันทึก ควบคุม ตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีสต็อกสินค้า วางแผนตรวจนับสินค้าคงคลังทุกสิ้นเดือน พร้อมสรุปผลและจัดทำรายงานผลต่างจากการตรวจนับ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้การค้าจากการับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการจ่ายเงิน ติดตามประสานงานกับแผนกต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 6 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top