• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
sales engineer
1 ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และบริการต่างของบริษัทฯ 2 อัพเดททักษะและความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ที่เกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้าน business analytics และ supply chain analytics และบริการที่จำเป็นต่อการขาย 3 ร่วมทำโซลูชั่นกับฝ่าย technical systems support programmer เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นให้กับลูกค้า 4 ติดต่อประสานงานกับลูกค้า prospects เพื่อเข้าใจปัญหาทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้า 5 ทำการขายโซลูชั่นด้านการวิเคราะห์และวางแผนและดูแลรักษายอดขาย 6 งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และจำเป็นต่อการขาย เช่น การทำ quotation technical spec การทำโบร์ชัวร์สินค้า การทำสัมมนา การทำสัญญา การทำ system spec การเขียนข้อเสนอโครงการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 7 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 6,057 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top