Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกร Q.C

บริษัท ไพศาสตร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

-

-

-

เงินเดือน(บาท) : 0 - 0

สถานที่ปฏิบัติงาน : -

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการอาหารสัตว์

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี

พนักงานประสานงานขาย

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ประสานงานระหว่างลูกค้ากับพนักงานขาย, ทำใบเสนอราคา, จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น แค็ตตาล็อกสินค้า, คู่มือสินค้า, รับสายโทรศัพท์ลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 2,281รายการ
Sales

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

1. ประจำสำนักงาน และไม่ต้องประจำสำนักงาน หางานป้อนให้กับโรงงาน 2. หา Order เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก และขวด PET ส่งเข้าโรงงานผลิต 3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในด้านการขาย 4. สร้างความสัมพันธ์อันดี...

เงินเดือน(บาท) : 3,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ไทรน้อย

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

1. ดูแลควบคุมระบบงานทางด้านซ่อมบำรุงทั้งหมด 2. วิเคราะห์ปัญหาหน้างานได้เป็นอย่างดี 3. สามารถแก้ไขปัญหาระบบงานด้านเครื่องจักรได้เบื้องต้น 4. มีความรู้ด้านไฟฟ้า เครื่องจักรเป็นอย่างดี

เงินเดือน(บาท) : 35,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

มีความรู้ทางด้านบัญชีต้นทุน หรือบัญชีทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 13,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Sales Representative

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

1. รับสมัครองค์กร บริษัทตัวแทนจำหน่าย และผู้มีความสามารถงานด้านการขาย จำพวกบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อน และขวด PET 2. ไม่ต้องประจำสำนักงาน ทำสัญญา Contact การขาย 3. มีค่าใช้จ่ายน้ำมันรถประจำให้ทุกเดือน 4. I...

เงินเดือน(บาท) : 3,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาทำงาน โดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้า...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 45,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ไทรน้อย

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

- ควบคุมคุณภาพสินค้า ควบคุมของเสียจากการผลิต ลดความผิดพลาดจากกการผลิต เพื่อให้เป็นตามเป้าหมาย KPI และนโยบายของบริษัทที่วางไว้ - ควบคุมและวางแผนการผลิตเพื่อสอดคล้องกับ ความต้องการของลูกค้า - บริหาร จัด...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ไทรน้อย

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

- ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน - จัดทำแผนกซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง - ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง - ติดต่อผู้รับเหมาห...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ไทรน้อย

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

• ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ (คิดนอกกรอบได้) • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ไทรน้อย

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ด่วน

บริษัท ความสัมพันธ์ จำกัด

- implementing social standards including writing company polices. - implement policies of environmental. - Social requirements communicate and coordinate with other company managers to achieve adher...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

หัวหน้าแผนกอุปกรณ์ระบบ 115 kV และฟิวส์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

***ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดและคุณสมบัติให้เข้าใจก่อน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา -ประสานงานกับฝ่านขายและวิศวกรโรงงานเพื่อดำเนินการวิจัย ปรับปรุง พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่-เดิม -ดูแลและดำเนินการอ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

วิศวกรไฟฟ้า (อุปกรณ์ 115 kVและฟิวส์ / LED)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

- จัดทำ Bom & Routing - จัดทำ Jig Firture ในการทดสอบอุปกรณ์ LED - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดต่อ - ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่-เดิม - มีประสบการณ์ด้าน LED หรือ อุปกรณ์ 11...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC Inprocess

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้สมัครกรุณาพิจารณารายละเอียดและคุณสมบัติให้เข้าใจก่อนสมัคร เพื่อลดการสูญเสียเวลาของท่าน - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ก่อนการผลิตและระหว่างกระบวนการผลิต - ควบคุมพร้อมทั้งคัดแยกงานที่เป็นงานเสียออก...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

***ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดและคุณสมบัติให้เข้าใจก่อน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา - ควบุคมการรับสินค้าจากภายนอกและภายใน - ควบคุมตรวจเช็คการรับ - จ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า - ควบคุมการรวบรวมเอกสารก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

นักศึกษาฝึกงาน (ส่วนงานวิศวกรรม)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

- ดูแลงานด้านเครื่องมือกลต่างๆและเขียนแบบงานด้านวิศวกรรม - งานอื่น ๆ ที่ได้่รับมอบหมาย **ฝึกงานที่โรงงาน บริษัท จี.เค แอสเซ็มบลี้ จำกัด ซอยสวนผัก32 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี โทร.02-985-2250-...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและกิจกรรมเพิ่มผลผลิต

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

***ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดและคุณสมบัติให้เข้าใจก่อน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา - ควบคุม/ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในบริษัทฯทั้งระบบ - ดำเนินงานและเป็นผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในบริ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

พนักงานคลังสินค้า (รายวัน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

- รับและจัดเก็บชิ้นส่วน/วัตถุดิบ เข้าพื้นที่ที่กำหนดภายในคลังสินค้า - จัดเตรียมชิ้นส่วน/วัตถุดิบ ตามใบเบิกจ่ายและเคลื่อนย้ายมายังพื้นที่เตรียมจ่าย - บันทึกการรับจ่ายชิ้นส่วน/วัตถุดิบในระบบให้ถูกต้อง -...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

หัวหน้าแผนกเขียนแบบ & BOM

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

- เขียนแบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Bom & Routing ของผลิตภัณฑ์ใหม่ - แก้ไขแบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Bom & Routing ของผลิตภัณฑ์เก่า - รับมอบหมายงานจากผู้จัดการฝ่าย ควบคุมดูแลแจกจ่ายการปฎิบัติงานของพนักงานใน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ และงานจัดซื้อต่าประเทศ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท จี.เค แอสเซ็ม จำกัด ซอยสวนผัก32 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร : 02-985-2250-3 รายละเอียดงาน 1.ดูแลรับผิดชอบการสั่งซื้อ และการจัดทำเอกสารด้านการสั่งซื้อ...

เงินเดือน(บาท) : 22,000 - 32,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

นักศึกษาฝึกงาน (จป.วิชาชีพ)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

- ช่วยสนับสุนด้านความปลอดภัยและกิจกรรมเพิ่มผลผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของฝ่ายงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย **ฝึกงานที่โรงงาน บริษัท จี.เค แอสเซ็มบลี้ จำกัด ซอยสวนผัก32 ต.มหาสวัสด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

เจ้าหน้าที่บัญชี

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์

-ตรวจสอบเอกสาร บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ และทำเช็คจ่าย -ภาษีซื้อ ภพ 30 และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 1 3 53 -ประทบยอด Statement -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท -เงินสดย่อย

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

ช่างซ่อมบำรุง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์

ซ่อมบำรุงดูแลเครื่องจักรภายในโรงงาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

พนักงานคลังสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์

ควบคุมดูแลคลังวัตถุดิบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพสิ่งพิมพ์(QA)

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์

- ตรวจสอบคุณภาพสิ่งพิมพ์ - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - สุ่มการตรวจสินค้า - ออกเอกสารต่างๆ ตามระบบคุณภาพ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

เจ้าหน้าที่ออกแบบสิ่งพิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์

ออกแบบสิ่งพิมพ์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล สำนักงานติวานนท์

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

รับผิดชอบ เบิก-จ่าย-จัดเก็บ เล่มทะเบียน ชุดสัญญา โฉนดที่ดิน ลูกค้าหนี้สูญ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ทั้งหมด 2,281 รายการ