Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Application Developer (เงินเดือนตามประสบการณ์)

บริษัท ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย จำกัด

- Contributing the customer requirement and clarifying precisely the solution meet and turn it to implementations specifications. - Developing “out – of the – box” software and creation values-added o...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

HR Admin Officer

SAMYA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดปทุมธานี-นนทบุรี

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

นำเสนอขาย แบบเรียนหนังสือระดับปฐมวัย , นิทาน , สื่อการเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆของทางสถาบันฯ ***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพ ***

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

วิศวกรประมาณราคา

Daii Group Public Company Limited (บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-ออกแบบและประมาณราคา -ออกนอกสถานที่ (บางครั้ง)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 21รายการ
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย-กลุ่มลูกค้ารายใหญ่

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด

1. Managing Sales Target - Unit/GP & CSI (Customer\\\\\\\'s satisfaction) 2. Fleet Sales Management - identify target, fleet process handing, bidding, execution, delivery mgt. 3. Managing all reports ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผู้จัดการทั่วไป (เงินเดือนสูง)

บริษัท ไดนาซิส จำกัด

บริหารจัดการงานทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

ผู้จัดการทั่วไป

V.P.C. Property

1. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการหมู่บ้าน 2. มีใจรักงานบริการ 3. สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ 5. มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 6. มียานพาหนะส่วนตัว สถานที่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

ผู้จัดการทั่วไป Precast

บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

มีประสบการณ์โรงงานด้านงานติดตั้งและขุดหล่อคาน (Precast) 5ปีขึ้นไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

บริหารงานด้าน Outsource ประสานงานผู้ว่าจ้าง ดูเเลพนักงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ , ปตท. เป็นต้น

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

ผู้จัดการทั่วไป

TAK PRODUCTS&SERVICES CO.,LTD.

- Develop budgets and ensure department adheres to it. - Measure the success of each department. - Ensure inventory is stocked and consistently replenished. - Manage and direct overall operation - Dev...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ประจำศูยน์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

1. การบริหารจัดการองค์กร 1. กำหนดนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติงานของบริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 2. กำหนดกลุ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ผู้จัดการทั่วไป (GM)

บริษัท เอสเอพี เฟอร์นิเทค จำกัด

ผู้จัดการทั่วไป.

เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 70,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ผู้จัดการทั่วไป ด่วน!!!(สัมภาษณ์งาน เวลา 9.00 น. สามารถ Walk in เข้ามาได้เลย นัดสัมภาษณ์ เวลา 9.00 น.)

บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ๊กซิบิชั่นส์ จำกัด

รับผิดชอบงานเกี่ยวกับองค์กรโดยรวมทั้งหมด รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลพนักงานในองค์กร รับคำ่สั่งของผู้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ

เงินเดือน(บาท) : 15,500 - 30,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

ผู้จัดการทั่วไปสายวิชาการ

บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสงคราม

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ด้านกายภาพ)

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.ควบคุมดูแล บริหารจัดการส่วนบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร 2.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบพื้นที่กายภาพทั้งภายในและภายนอกของอาคาร 3.กำกับ ควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบระบบโครงสร้างพื้นฐานของอา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ผู้จัดการทั่วไป(General Manager)

บริษัท เจเอฟบี คิทเช่น จำกัด

1.วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท 2.มอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการทั่วไป

ออกแบบ การทำงานของ บัญชี จัดซื้อ บุคคล พร้อมสรรหาบุคคลากรให้เหมาะสมกับงาน ควบคุม ตรวจสอบ พร้อมนำเอกสารการทำงานเสนอผู้บริหาร

เงินเดือน(บาท) : 25,000 16/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

ผู้จัดการทั่วไปด้านวิศวกรรม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

- บริหารศูนย์คาร์แคร์ของบริษัทจำนวน 60 สาขาให้อยู่ในความเรียบร้อย - ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ได้ตามมาตราฐานตาม และตามนโยบายของบริษัท

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 14/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการทั่วไป

Bon-Song

ผู้จักการทั่วไป บริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ในธุรกิจ นำเข้าและจำหน่ายเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ *จบเภสัชพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการผลิต (โรงพิมพ์บางบัวทอง)

Learnbalance Group

• ดูแลกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ รวมถึงการบริหารคลังสินค้า และการจัดส่งคลังสินค้า ให้กับหน่วยงานภายในและลูกค้าภายนอก • รับผิดชอบกระบวนการพิมพ์โดยคงคุณภาพที่ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอ • ดูแลกระบวนการผลิต รวมถ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท สยามนิสสัน พระนคร 2000 จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 10/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี