Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานถอดบีโอคิว ระดับเริ่มต้น

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 20,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรประมาณราคา

Daii Group Public Company Limited (บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-ออกแบบและประมาณราคา -ออกนอกสถานที่ (บางครั้ง)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

พนักงานประสานงานต่างประเทศ (International Coordinator)

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ทางอีเมล์และโทรศัพท์ 2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ทั้งด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายในและต่างประเทศ 3. ประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศและติดต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

ติดต่อประสานงานจัดซื้อสินค้ากับซัพพลายเออร์ประเทศจีน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 735รายการ
Production Supervisor (หัวหน้าแผนกผลิต)

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผนกลยุทธ์ด้านการผลิต - วิเคราะห์หาสาเหตุ การเกิดของเสีย - วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน วัตถุดิบ และพลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - กำหนดตารางการผลิต - ค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

1.รับใบแจ้งงาน พร้อมใบอนุญาตให้การทำงาน 2.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำการปรับปรุง ซ่อมบำรุง ต่อไป 3.ซ่อมบำรุง และปรับปรุง ในส่วนของไฟฟ้า 4.ตรวจสอบ ดูแล ความเรียบร้อยด้านไฟฟ้า 5.บำรุงรักษาเครื...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 14,500 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

Assistant Engineering manager

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

• รับนโยบายจากผู้จัดการฝ่าย เพื่อจัดทำแผนการปฎิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ • ควบคุมและดูแลส่วนงานภายในฝ่ายวิศวกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามระบบการบำรุงรักษาทวีผล • ศึกษาและพัฒนา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

Production Chief

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตด้านปริมาณและคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและดูแลรับผิดชอบพนักงานในกระบวนการผลิตให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

- ตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงาน - ตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเครื่องจักร อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

- Control & Manage all R & D functions including study and develop new production line/new facilities and support the new project. - Responsible for all formulations and processes data on developmen...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

Production Planner Suppervisor

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

- บริหารจัดการการวางแผนการผลิต สินค้าสำเร็จรูป เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารจัดการการวางแผนการนำเข้าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และบริหารปริมาณสินค้าคงคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - วิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

วิศวกรโรงงาน

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

- วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนทีมงานในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ - สนับสนุนด้านข้อมูล การตรวจสอบต้นทุนด้านคุณภาพกับทีมผู้บริหาร - ร่วมพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตโดยใช้เครื่องมือคุณภ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต Urgent!

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

- วางแผนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการจัดจำหน่าย - วางแผนการนำเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลและรับผิดชอบงานที่เกี่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้นทุน

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

- รวมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบัญชีต้นทุน - ตรวจสอบการคำนวนต้นทุน และเปรียบเทียบผลต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น - วิเคาระห์ข้อมูลต้นทุน ตรวจสอบและวิเคราะห์ต้นทุนผลิตสินค้าข้อมูล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(จป.วิชาชีพ)

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

1.จัดทำเอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายบังคับ 3.เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 4.ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

รับผิดชอบงาน IT Support ดูแลระบบ Internet ,Lan , Sever ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และให้คำแนะนำในการใช้งานกับผู้ใช้งาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

1. รับผิดชอบงานด้านอนุรักษ์พลังงาน 2. จัดทำเอกสารรายงานประจำปี ส่งกรมฯ 3. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ QA

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

ดำเนินการจัดทำเอกสารในระบบ ISO 9001 ประสานงาน และตรวจติดตามการปฏิบัติงานให้บรรลุข้อกำหนด จัดทำรายงานและเสนอแนะข้อควรปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายนโยบายคุณภาพบริษัทฯ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ QC

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

1. ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า 2. ควบคุมดูแลการสอบเทียบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ 3. จัดทำเอกสารตรวจสอบหรือรับรองคุณภาพให้ลูกค้า 4. จัดทำสรุปผลการทำงา...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ อยุธยา) ด่วนมาก

บริษัท เอ็กซ์ตร้าแวลู จำกัด

- บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมปั๊มลม - ดูแลตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม - บริการแก้ไขปัญหาของลูกค้าหลังการขาย - งานติดตั้ง ซ่อม บริการ เครื่องปั้มลม เครื่องอัดลม - ดู...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ สมุทรสาคร) ด่วน

บริษัท เอ็กซ์ตร้าแวลู จำกัด

- บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมปั๊มลม - ดูแลตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม - บริการแก้ไขปัญหาของลูกค้าหลังการขาย - งานติดตั้ง ซ่อม บริการ เครื่องปั้มลม เครื่องอัดลม - ดู...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

พนักงานประจำร้าน เขตศาลายา

บริษัท ทัม เอ็น ทัมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน ดูแลรักษาความเรียบร้อยภายในร้าน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างเทคนิค

บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ทั้งหมด 735 รายการ