• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ฉะเชิงเทรา , เมือง
หมู่บ้านประชาสุข (บจก.ฉะเชิงเทรา เอสเทท)
พนักงานฝ่ายบุคคล ด่วน
1 สรรหา และ จัดจ้างบุคลากร คัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดเพื่อการจ้างงาน 2 ประเมิน และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนง ให้มีประสิทธิภาพ ให้ความรู้นโยบาย เป้าหมายองค์กร ตลอดจนดูแลควบคุมให้พนง ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการทำงาน 3 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นายจ้างกับพนง หรือ พนง กับพนง เมื่อมีปัญหา หรือข้อพิพาทเกิดขึ้น 4 ประสานงานกับแผนก ฝ่ายต่างๆ รวมถึง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5 เก็บสถิติ บันทึกสรุปการปฏิบัติงานของพนง เพื่อคิดเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น และรายได้อื่นๆ 6 มีความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลโดยใช้ระบบ kpis จัดทำแบบประเมินผล เพื่อส่งให้แต่ละหน่วยงาน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 7 จัดทำข้อมูลส่งประกันสังคม เช่น แจ้งเข้า แจ้งออก 8 อัพเดททะเบียนประวัติพนง จัดทำreportประจำเดือน 9 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่
NOVITAT GROUP CO.,LTD
พนักงานธุรการดูแลช่องทางจัดจำหน่าย
ประสานงานเรื่องราคา promotion กับช่องทางจัดจำหน่าย ต่างๆ ประสานงานกับ graphic เพื่อเตรียมภาพสินค้า อัพเดทลงช่องทางต่างๆ ประสานงานและเตรียมงานเรื่องการจัดส่ง ประสานงานเรื่องการรจัดส่งสินค้า อัพเดท สินค้าใหม่ๆ ให้ช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ ประสานงานเรื่องการเครมสินค้า การดูแลหลังการขาย ประสานงานกับแผนกบัญชี เรื่องการจัดเก็บเงิน วางบิล ประสานงานเรื่องสินค้าตีกลับ ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า ประสานงานกับขนส่ง ตรวจเช็คจำนวนสินค้าที่ส่งให้ตรงตามจำนวน ออเดอร์
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 13 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top