Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

-มีประสบการณ์ขายกลุ่มผู้รับเหมาหรืองานโครงการหมู่บ้าน อสังหาริมทรัพย์ หรือ อาคาร ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ( อุปกรณ์ไฟฟ้า ) - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานประสานงานต่างประเทศ (International Coordinator)

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ทางอีเมล์และโทรศัพท์ 2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ทั้งด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายในและต่างประเทศ 3. ประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศและติดต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ขาย และแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและด้านอื่นๆ แนะนำสินค้า และขายสินค้า ผ่านทางโทรศัพท์ ทำงานเอกสารด้านใบเสนอราคา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานถอดบีโอคิว มีประสบการณ์

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 809รายการ
พนักงานบัญชี

บริษัท แวนเทจ เรด สตีล จำกัด

ทำบัญชีบริษัททั่วไป อาทิ ทำการรับ จ่ายเงิน จัดการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท แวนเทจ เรด สตีล จำกัด

ลักษณะการทำงาน รายละเอียดของงาน: • 1.บริหารระบบงานบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตาม นโยบายของบริษัทฯ • 2.จัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ เช่นงบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

บริษัท แวนเทจ เรด สตีล จำกัด

ช่วยประสานงานขาย ทำใบเสนอราคา ประสานงานกับ ฝ่ายคลังสินค้า,ฝ่ายบัญชีและฝ่ายขายทุกวัน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

ช่างทั่วไป

บริษัท แวนเทจ เรด สตีล จำกัด

ทำงานตามไดรับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

AP Accounting

บริษัท แวนเทจ เรด สตีล จำกัด

• ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา • สามารถติดต่อและให้คำตอบเบื้องต้นเก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท แวนเทจ เรด สตีล จำกัด

ประสานงานในส่วนต่างๆ จัดเรียงเอกสาร และจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

เจ้าหน้าที่ธุรการตลาดและขาย

บริษัท แวนเทจ เรด สตีล จำกัด

1.การหาลูกค้าใหม่ หาข้อมูลลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ ประเมินศักยภาพของลูกค้า -ยอดขาย -สถานะทางการเงิน เสนอขายสินค้า เจรจาเรื่องเงื่อนไขการขาย และราคาขาย 2.การดูแลลูกค้าเก่า ติด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

บริษัท แวนเทจ เรด สตีล จำกัด

- รับผิดชอบบัญชี คุมสินค้า - ทำบัญชีติดตามลูกหนี้ - รับ-จ่าย , ช่วยเหลืองานของฝ่ายขาย - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สามารถบริหาร จัดการ งานและเอกสารเกี่ยวกับงาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

Sales Exclusive

บริษัท แวนเทจ เรด สตีล จำกัด

หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย นำเสนอสินค้าและบริการต่างๆของบริษัทให้แก่ลูกค้าทุกประเภท จัดทำใบเสนอราคาและติดตามดูแลลูกค้าเพื่อปิดการขาย ประสานงานกับฝ่ายผลิตและควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

นักเคมี

บริษัท วินสันสกรีน จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

Telesales

บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท วินสันสกรีน จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

Sales Exclusive (เหนือ)

บริษัท อิมเมจ โลโก้ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 15,000 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

ช่างติดตั้งแอร์

บริษัท ซีทีซี เทคโนโลยี จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 10/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

ทั้งหมด 809 รายการ