Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานขับรถ และผู้ช่วยพนักงานออกบูธ (20,000++ บาทต่อเดือน)

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานขับรถส่งของ (พาร์ทไทม์)

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

Online Marketing Manager !! ด่วนมาก

เอสเธติก คอนซัลแทนท์

Plan and execute all web, SEO/SEM, marketing da...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 20/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

พนักงานขาย (ด่วน)

บริษัท เนชั่นเทค สตีล

ทำงานจันทร์ - เสาร์ 8:30 - 17:30 ขายสินค้าทางโท...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 4,460รายการ
Human Resource Manager

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด

- วางแผนและวิเคราะห์งาน เช่น จัดทำเอกสารข้อบังค...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

Programmer

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด

พัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Web Based Application ด้วย...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 50,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

Sales [Job ID:17973]

reeracoen recuruitment co.,ltd

To maintain effective business relationships wi...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

พนักงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development )

บริษัท ยูเนียน อินต้า จำกัด

ดูแล และพัฒนา กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย (ก...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด (Modern trade)

บริษัท ยูเนียน อินต้า จำกัด

ดูแลช่องและพัฒนาช่องทางการขายกลุ่มลูกค้า Modern...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ Direct Material (Purchasing Supervisor)

บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

-วางแผนในการสรรหา และคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ Dire...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

สัตวบาลส่งเสริมสุกร (ประจำประเทศลาว)

บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

1.เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการหรือแนะน...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

สัตวบาลส่งเสริมไก่ไข่ (ประจำประเทศพม่า)

บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

1.เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการหรือแนะน...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

หัวหน้าแผนกวิศวะและซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง 14)

บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

1 ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของวิศวกรรม/ซ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 60,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

สมุห์บัญชี (สามารถเดินทางปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้)

บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สมุห์บัญชี ขอบเขตงาน : 1. เป็นที่ปรึกษาในการกํ...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 60,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (สำนักงานใหญ่ ตึกช้าง)

บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

1. กําหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกํ...

เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 80,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

Digital Marketing Supervisor

บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

1. Strategic Planner วางกลยุทธ์ คิดวางแผน สร้าง...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 60,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

พนักงานบัญชีและธุรการทั่วไป

จัดหางาน โปรฟิต วัน (ประเทศไทย) จำกัด

-ทำเอกสารสำหรับบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับ...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

ช่างจูน-ซ่อมเปียโน ทางบริษัทฯ สอนให้ฟรี

จุไรรัตน์ มิวสิค จำกัด

รับสมัครพนักงานประจำเพื่อที่จะมาฝึกเป็นช่างจูนเ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

วิศวกรจัดซื้อ (Purchasing Engineer)

บริษัท ปรินทร จำกัด

1.รับผิดชอบทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานบริกา...

เงินเดือน(บาท) : 24,000 - 30,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

เจ้าหน้าที่บัญชี Asset

บริษัท ปรินทร จำกัด

1.บันทึกบัญชีสินทรัพย์และอุปกรณ์การดำเนินงาน 2....

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 20,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท ปรินทร จำกัด

- ตรวจสอบรายงานการบันทึกบัญชีจากการรับสินค้า, ก...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 32,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

เจ้าหน้าที่วิศวกรจัดซื้อ (Purchasing Executive)

บริษัท ปรินทร จำกัด

1.ดูแลการจัดซื้อวัสดุ-สินค้างานก่อสร้าง 2.วางแผ...

เงินเดือน(บาท) : 23,000 - 30,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

Marketing Manager

บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด

1. ดูแลและติดตามงานการตลาดด้านการโฆษณา ประชาสั...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่บัญชี (หนี้สิน)

บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัทพ์ / ติดตามทวงถามยอดค้าง...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

Property Consultant (Rent)

บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด

- Sales condominiums/other properties to achiev...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 25,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager)

บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด

- วางแผนการขาย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ...

เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 50,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Offline)

บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด

- วางแผนการตลาด ประเมินกลยุทธ์ทางการตลาดทุกช่อง...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

MARKETER MANAGER

บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด

- วิเคราะห์การทำการตลาด/ธุรกิจในรูปแบบของ Socia...

เงินเดือน(บาท) : 70,000 - 80,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

ผู้จัดการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด่วน!!!!)

บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด

- วางแผนการพัฒนาโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการ และ...

เงินเดือน(บาท) : 45,000 - 50,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

ทั้งหมด 4,460 รายการ