• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองสาน
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
เจ้าหน้าที่จัดซื้อข้าว มีความรู้เกี่ยวกับข้าว
1 งานจัดซื้อวัตถุดิบ ข้าว จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบข้าวเพื่อนำมาใช้การการผลิต ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข เปิด po ในการสั่งซื้อ ส่งเอกสารให้ที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน ติดตามผลการส่งมอบวัตถุดิบ จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบในแต่ละเดือนนำเสนอต่อผู้บริหาร ติดต่อประสานกับหน่วยงานคลังสินค้าเรื่องการส่งมอบวัตถุดิบและการจัดทำสต็อคเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต 2 งานด้านเอกสาร ติดตามใบเสร็จรับเงินกับผู้ขายเพื่อนำส่งให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน 3 งานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าว ต้องมีความละเอียดและมีความรอบคอบในการทำงาน ต้องทำงานกับข้อมูลที่เป็นอนาคต ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยที่จะเข้ามากระทบในภายหน้า ต้องตรวจสอบสต็อคและปริมาณข้าวให้เพียงพอต่อการผลิต ต้องติดตามเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ครบถ้วน และทันกับเวลาที่กำหนด ต้องเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน การบันทึกของโปรแกรม oracle
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 385 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top