• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
Perfect Office Furniture Co., Ltd.
หัวหน้าแผนกจัดซื้อต่างประเทศ
1 กำหนดเป้าหมาย ควบคุมและพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด 2 รายงานผลการดำเนินงาน และเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้กับผู้บังคับบัญชา 3 ติดต่อซัพพลายเออร์ประเทศจีน เพื่อขอราคาและเจรจาต่อรอง รวมถึงระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า ุ4 ติดตามความเคลื่อนไหวของคลังวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง เพื่อวางแผนในการจัดซื้อ 5 คัดเลือกและประเมินซัพพลายเออร์ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา บริการและระยะเวลาการจัดส่ง 6 สร้างความสัมพันธ์กับซัพลายเออร์รายเดิม และหาซัพพลายเออร์รายใหม่ 7 ให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางการทำงาน และพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 8 ประสานงานและดำเนินการเรื่องเดินทางไปงานแฟร์จีน เพื่อหาซัพพลายเออร์รายใหม่ๆ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 385 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top