Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Project Feasibility Analyst/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินโครงการ

โกลเด้นเวลธ์ จำกัด

- Project analysis & feasibility - Project coor...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

Jewelry Designer

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

1.วาดแบบสำหรับนำเสนอลูกค้า ตามเป้าหมายที่แผนกกำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน

พนักงานขาย

บริษัท คอนโทรลเอ โซลูชั่นส์ จำกัด

นำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูป Payroll & Time Attendanc...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

Senior Business Solution Analyst

โกลเด้นเวลธ์ จำกัด

- ออกแบบระบบ IT ให้สนับสนุนธุรกิจ สามารถทำงานอย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

Marketing Director

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

1.Development and implementation of the Brand s...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 599รายการ
วิศวกรสนาม ประจำโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม บริเวณพื้นที่ รัตนาธิเเบศร์ จ.นนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

บริษัท จอมธกล จำกัด

-จัดทำแผนงานประจำเดือน / ประจำสัปดาห์ -ควบคุมงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

วิศวกรโครงการ ประจำโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม จ.นนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

บริษัท จอมธกล จำกัด

-เคลียร์แบบก่อสร้างกับทางผู้ควบคุมงาน -ควบคุมแผ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ IT Support ประจำสำนักงานใหญ่ (ใกล้เมืองทองธานี) จำนวน 1 อัตรา

บริษัท จอมธกล จำกัด

1. ดูแล,ตรวจเช็คซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ และ ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

พนักงานขับรถเฮี๊ยบ ประจำสโตร์กลาง จ.ปทุมธานี (ใกล้ตลาดไท) จำนวน 1 อัตรา

บริษัท จอมธกล จำกัด

ขับรถเฮี๊ยบ ส่งของประเภท ตู้คอนเทรนเนอร์ อุปกรณ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ประจำสำนักงานใหญ่ (ใกล้เมืองทองธานี) จำนวน 1 อัตรา

บริษัท จอมธกล จำกัด

-กำกับดูแล การวิเคราะห์จัดทำและนำเสนอการวางแผนก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

โฟร์แมน ประจำโรงงานหล่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป JTK-PRECAST (ใกล้ตลาดไท) จำนวน 1 อัตรา

บริษัท จอมธกล จำกัด

-ควบคุมงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast) -อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ผู้จัดการโรงงานผลิตแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป JTK-Precast จ.ปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

บริษัท จอมธกล จำกัด

1.บริหารจัดการงานภายในโรงงาน / ควบคุมดูแลทุกฝ่า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

โฟร์แมน ประจำชุดเก็บงานโครงการในเขต กทม.และปริมณฑล

บริษัท จอมธกล จำกัด

ควบคุมดูแลในส่วนงานสถาปัตย์ , งานเก็บงานและส่งง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

วิศวกรควบคุมงานด้านสถาปัตย์ ประจำชุดเก็บงานโครงการในเขต กทม.และปริมณฑล

บริษัท จอมธกล จำกัด

ดูแลในส่วนงานสถาปัตย์,งานเก็บงานส่งงาน,การส่งมอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Coordinator

บริษัท ดิสเพลแมกซ์ (ประเทศไทย)จำกัด

- ติดต่อประสานงานอีเว้นท์ - ติดต่อ Supplier แล...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

พนักงานส่งเสริมการขาย สำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ ด่วน!!! (TK)

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

- งานด้านจัดเรียงสินค้า - งานแคชเชียร์ - งานด้า...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 12,000 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

พนักงานขับรถโฟค์ลิฟ

เรย์ บิสซิเนส(ประเทศไทย)จำกัด

-ขับรถโฟคลิฟยกสินค้า

เงินเดือน(บาท) : 12,500 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Operation Manager

บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลินิก จำกัด

- บริหารต้นทุน (cost saving), ยอดขาย, พนักงาน ใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ผู้จัดการสาขา Tops Daily กรุงเทพและนนทบุรี

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

บริการจัดการร้านตามยอดขาย ดูแลพนักงานในร้าน ส่ง...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 22,000 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

แคชเชียร์/จัดเรียงสินค้า Tops daily

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

ให้บริการลูกค้าภายในร้านสะดวกซื้อ สามารถเข้างาน...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

การออกแบบanimation, นักพัฒนา/ออกแบบการเรียนการสอนเนื้อหาบทเรียน e-Learning

บริษัท ดาต้า อิเลิร์นนิ่ง จำกัด

ออกแบบและจัดทำ content ของบทเรียนให้มีความน่าสน...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Courseware Engineer (Flash Animation/Programmer )

บริษัท ดาต้า อิเลิร์นนิ่ง จำกัด

1.วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์อ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Technical consultant (PHP Programmer)

บริษัท ดาต้า อิเลิร์นนิ่ง จำกัด

System installation, System testing & training,...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกยานยนต์

Jasmine International Public Company Limited

• ตรวจเช็ค และดูแลงานซ่อมบำรุงรถยนต์, ประสานงาน...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 15,000 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

IT Support

บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด

• เลือก Spec. / Part ให้เหมาะสมกับการใช้งานของล...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Php programmer

บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด

• เขียนโปรแกรมทำเว็บไซต์ (Web Programming) ด้วย...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Technical Support Engineer / Technical Service Engineer

บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด

• ทำหน้าที่ดูแลสินค้าที่ได้รับมอบหมายทางด้านเทค...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Application Engineer

บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด

1. ออกแบบระบบ Machine Vision 1.1. In-Sight ระบ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 32,000 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Mechanic Design Engineer

บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด

- ออกแบบ Machine และ Support ที่จำเป็น - ออกแบบ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Marketing Officer / เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด

1. วางแผนการตลาด ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 24/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ทั้งหมด 599 รายการ