• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
hr admin reception ประจำอาคารบิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนทรัพย์
1 ต้อนรับผู้มาติดต่อ ให้ข้อมูล ตอบคำถาม 2 ประสานงานระหว่างผู้มาติดต่อ กับพนักงานภายในบริษัท 3 จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารการสมัครงาน 4 จัดทำหนังสือสัญญาจ้างงาน และหนังสือบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง เพื่อส่งสำนักงานใหญ่ 5 ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน 6 ตรวจสอบคอมมิชชั่นของพนักงานขาย 7 จัดทำสรุปเงินเดือน คอมมิชชั่น เบี้ยขยัน และรางวัลการขายของพนักงาน 8 ประสานงานเรื่องเอกสารของบริษัท 9 ดูแลสถานที่ทำงาน ร่วมกับทางฝ่ายอาคาร 10 ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 217 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top