Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Key Account Executive ( Modern Trade ) Makro

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ETL Developer / ETL System Analyst

Apar Technologies (Thailand) Ltd.

Requirements: Bachelor's Degree in Computer Science, Information Technology or other related fields At least 3 years of working experience in Information technology Experience in System Analysis (gat...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา

Sales Supervisor

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

บริหารจัดการทีมขาย ในเขตต่างจังหวัด สนับสนุนการขายในทีม ทำการตลาดให้ทีม สนับสนุนทีมให้เกิดยอดขายตามเป้าที่กำหนด ให้ความรู้ด้านการขายให้ทีม และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 40,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

นักวิเคราะห์ข้อมูล

Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล เช่น ยอดขาย สนับสนุนฝายการตลาด ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 892รายการ
วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร (ประจำโครงการ สุขุมวิท 50)

บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วิศวกรที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ดูแลตรวจสอบในส่วนงานระบบ ประกอบอาคาร ไฟฟ้า, ประปา,แอร์

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

ช่างอาคาร

ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รับผิดชอบงานด้านซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ระบบไฟฟ้า ระบบปะปา ลิฟท์ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

พนักงานขับรถหน่วยตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่

ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ขับรถบริการเจ้าหน้าที่บริษัทฯเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

ด่วนมาก !!! รับพนักงานขับรถ (รายได้ 15,000-20,000 และสวัสดิการดีมาก)

ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ขับรถส่งสินค้า และจัดส่งเอกสารงานด้านธุรการ ให้ลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 20,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

เจ้าหน้าที่เคมี-รับด่วน

ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

- ตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ Sulphide และ Hydrogen Sulphide ค่า pH และอื่นๆ ในน้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน น้ำทะเล น้ำเสีย และดิน - จัดทำวิธีทดสอบ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ในระบบ ISO/IEC17025 ในส่วนที่รับผิ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

- จัดทำรายงาน เอกสาร ต่างๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ดูแลรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์ได้ เช่น ต่อทะเบียนรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น - รับ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา

ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

- ตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ Total Bacteria, Total Coliform, Faecal Coliform, E.Coli, Legionella, Entero coci ในน้ำดื่ม น้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน น้ำเสีย น้ำทะเล และอาหาร และรายการทดสอบอื่นๆที่ได้รับมอบหม...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เคมี

ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วยงานเจ้าหน้าที่เคมีในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เช่น 1. เคลื่อนย้ายตัวอย่างน้ำ 2. เตรียมตัวอย่างน้ำสำหรับทำ BOD 3. วัดค่า DO 4. ล้างอุปกรณ์และเครื่องแก้ว

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2. ประสานงานให้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

เจ้าหน้าที่ GIS

ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

1.ใช้โปรแกรม Arc Gis และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวางแผนการทำงาน สำรวจเก็บตัวอย่างข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศในโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. บันทึกผลการสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศในภาคสนามและข้อมูลที่จำเป็...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

ช่างเทคนิค (รับด่วน ! + รายได้ดี)

ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ดูแล แก้ปัญหา การติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

เงินเดือน(บาท) : 11,500 - 16,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

พนักงานประจำสาขา Terminal 21 ด่วน!! เงินเดือนเริ่มต้น 12,000-14,000 บ

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

1. รับ-เสิร์ฟออร์เดอร์ 2. ทำเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 3. บริการลูกค้า 4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 14,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

พนักงานขาย(ประจำ) ห้างเซ็นทรัลบางนา

บริษัท สตาร์ แฟชั่น (2551) จำกัด

1.แนะนำข้อมูลของสินค้า เพื่อเสนอขายสินค้า และการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด 2.จัดเรียงสินค้าให้สวยงามน่าซื้ออยู่เสมอ รวมถึงการดูแลทำความสะอาดสินค้า และบริเวณโดยรอบ 3.เช็คสต๊อคสินค้า 4....

เงินเดือน(บาท) : 9,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

พนักงานขาย(PC) ห้างเซ็นทรัลบางนา

บริษัท สตาร์ แฟชั่น (2551) จำกัด

1.แนะนำข้อมูลของสินค้า เพื่อเสนอขายสินค้า และการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด 2.จัดเรียงสินค้าให้สวยงามน่าซื้ออยู่เสมอ รวมถึงการดูแลทำความสะอาดสินค้า และบริเวณโดยรอบ 3.เช็คสต๊อคสินค้า 4....

เงินเดือน(บาท) : 9,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

Senior Marketing Executive

Asiasoft Corporation Public Company Limited

คิด : สร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอไอเดียการตลาดที่แปลกใหม่ สนุก และโดนใจกลุ่มเป้าหมาย เก่ง : วางแผนงาน เพื่อลงมือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานได้อย่างถูกต้อง ละเอียด รอบครอบ : ประสานง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

Game support Staff

Asiasoft Corporation Public Company Limited

- ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยในเกมลงโทษผู้เล่นที่กระทำผิดกฎกติกา - ให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมแก่ผู้เล่นแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ผู้เล่น - ตรวจสอบข้อผิดพลาดภายในเกมหรือความผิดปกติในการให้บริการ - จัด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

Senior Web Designer

Asiasoft Corporation Public Company Limited

-ออกแบบเวบไซด์ -คิดและพัฒนาหน้าเวบไซด์ -ดูแลและแก้ปัญหาต่างๆบนหน้าเวบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

Business Development Support(BD Support)

ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด

1.แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดการลงทุน ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทน เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้บังคับบัญชา 3.จัด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

ผู้ช่วยกุ๊ก (ประจำ ครัวกลาง ซอยสุขุมวิท 54/เดอะคริสตัล (ราชพฤกษ์)

ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด

-เป็นผู้ช่วยหัวหน้าครัว ในการผลิตและพัฒนาสูตรอาหาร

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

ผุ้จัดการจัดซื้อ

ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด

1.ดูแล การจัดซื้อวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์ ของบริษัท 2.ดำเนินหา Supplier ที่มีคุณภาพ 3.ติดตามการส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อตามใบสั่งซื้อ 4.กำหนดแนวทางในการบริหารจัดซื้อ,จัดหา,คัดเลือกผู้ขาย,การเจรจาต่อรอง เพื่อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

พนักงานทางด้านบัญชี

บริษัท ศรีบำเพ็ญอพาร์ทเม้นท์ จำกัด

ดูแล จัดเก็บ เรียบเรียง และ จัดส่งเอกสารทางบัญชี

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 13,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (บ้านเดี่ยวต่างทำเล )

กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์

- คิดราคางานบ้านเดี่ยวต่างทำเล ตามความต้องการของลูกค้า - ทำ BOQ สำหรับการว่าจ้างผู้รับเหมา - สืบราคาวัสดุใหม่ๆ หรือบางรายการที่ลูกค้าต้องการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์

- support sale จัดเตรียมเอกสาร ถ่ายเอกสาร - ประสานงานฝ่ายต่างๆ จัดทำสัญญาก่อสร้าง - ออกพบ สอบถามความพึงพอใจ มอบของที่ระลึกลูกค้า - ช่วยงานกิจกรรมทางการตลาด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

ช่างเทคนิคอาวุโส ประจำอาคารธญาณ(ทรู พัฒนาการ34)

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด

ดูและระบบงานไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ และสุขาภิบาลในอาคาร

เงินเดือน(บาท) : 13,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

ช่างเทคนิคประจำหน่วยงานอาคารEsso พระราม 4

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด

ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ และสุขาภิบาล ในอาคารสูง

เงินเดือน(บาท) : 11,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

ทั้งหมด 892 รายการ