Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการทั่วไป

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. จัดเตรียมเอกสารทางด้านงานธุรการ 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัท 3. สามารถคีย์ข้อมูลและใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel ได้ 4. จัดเตรียมงานธุรการทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานประสานงานต่างประเทศ (International Coordinator)

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ทางอีเมล์และโทรศัพท์ 2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ทั้งด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายในและต่างประเทศ 3. ประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศและติดต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,268รายการ
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ เครื่องสำอาง อาหารเสริม

บริษัท ชาร์แมซ ซี. เค. คอสเมด จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัครงาน - เพศชาย / หญิง อายุ 23ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถทางด้าน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Internet -ประสบการณ์การตลาดออนไลน...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000 21/09/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลำลูกกา

Transport Planner

Toll Logistics(Thailand) Co., Ltd.

1. วางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้า

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 19/09/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท ซัน แอสเซท แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

1. งานการเงินทั้งระบบ ที่สอดคล้องถูกต้องกับหลักการและมาตรฐานระบบงานการเงิน 2. รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. ควบคุมดูแลจัดการ กระแสเงินทุนหมุนเวียน 4. จัดทำและนำเสนอรายงานเชิงวิเคราะห์ทางการเงิน 5.• งานอ...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 13/09/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

หัวหน้างานฝ่ายบุคคลธุรการ

บริษัท ซัน แอสเซท แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

1. ทำค่าจ้างเงินเดือน โปรแกรม B-Plus 2. การให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง และการบำรุงรักษา 3. งานด้านใบอนุญาตของบริษัททุกฉบับและงานประกันภัยทุกชนิด 4. การบริการด้านสวัสดิการให้แก่พนักงาน 5. รองรับงานด้านนโย...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 13/09/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี คลองหลวง

เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ

บริษัท ซัน แอสเซท แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

1. ดูแลงานธุรการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 2. งานติดต่อราชการ 3. งานใบอนุญาตต่างๆของโรงงาน 4. งานอาคารสถานที่ภายใน ซ่อมแซม ความสะอาด ฯลฯ 5. งานบริการรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค และ การซ่อมบำร...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 16,000 31/08/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี คลองหลวง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท ซัน แอสเซท แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

- กำหนดนโยบายการดำเนินงานฝ่ายผลิต - วางแผน กำหนดผังโรงงาน และวางแผนติดตั้งเครื่องมือในกระบวนการผลิต - การบริหารจัดการโรงงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด - กำกับดูแลงานด้านเทคนิคเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 23/08/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี คลองหลวง

พนักงานขายอะไหล่ต่างจังหวัด

Anglo-Thai Company Limited

มีหน้าที่ ติดต่อ ประสานงาน ดูแลการขายรถหัวลาก และ สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ตัวแทนจำหน่าย รับผิดชอบยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/08/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ( Draft Man )

บริษัท ซัน แอสเซท แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

เขียนแบบ / ถอดแบบ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 01/08/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ครูผู้นำกิจกรรม สาขาเมืองเอก

บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบ : ◾ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO ◾ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ◾สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ◾ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 13,000 22/07/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาเซียร์ รังสิต

บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

- ปฏิบัติงานในศูนย์บริการ Samsung - ต้อนรับลูกค้า ให้บริการหลังการขายและแจ้งเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท - รับเครื่องส่งซ่อม และคืนเครื่องลูกค้าหลังซ่อมเสร็จ - ปฏิบัตงานที่ สาขา สยาม สแควร์ - ผ่านโป...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 22/07/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

Engineer

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

Manage projects using engineering principles and techniques.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 06/07/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

จนท งานนำเข้า-ส่งออก

บริษัท ซัน แอสเซท แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

1. ดำเนินพิธีการนำเข้า-ส่งออก 2.ประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศุลฯ 3.เคลียสินค้าขาเข้า-ออก 4.ดูแลเรื่องเอกสารในงานนำเข้า-ส่งออก 5.ดูแลคลังสินค้าต่างประเทศ ทำบัญชี Stock และรายงานการตัดบัญชีวัตถุดิบต่างประเทศ

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 08/06/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

พนักงาน PC ประจำร้านขายยา 2 ตำแหน่ง

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายยา เครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชสำอาง และอาหารเพื่อสุขภาพ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งพนักงาน PC (ขายผลิตภัณฑ์นมเด็ก)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/05/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ผู้จัดการแผนกฝึกหัด ประจำสาขาเกาะสมุย ด่วน

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

บริหารจัดการยอดขายภายในสาขาที่ได้รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด - จัดการระบบการทำงานให้ได้ตามมาตราฐาน QC ของบริษัท - บริหารและพัฒนาบุคลากรภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ - ลดยอดสูญเสียที่เกิดขึ้นภา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/04/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ช่างไฟฟ้า

ตระการตา ดีไซน์

งานระบบไฟฟ้า ในอาคาร และในเฟอร์นิเจอร์ ระบบสื่อสาร LAN Tel fire alarm

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 18,000 18/03/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลำลูกกา

ช่างสี

ตระการตา ดีไซน์

งานสี ตกตแต่งภายใน งานเฟอร์นิเจอร์ เก็บขอบลามิเนท งานสีน้ำ สีพ่น สีย้อม

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 18,000 18/03/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลำลูกกา

ช่างไม้

ตระการตา ดีไซน์

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งทุกชนิด

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 18,000 18/03/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลำลูกกา

ทั้งหมด 1,268 รายการ