Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Staff-Coffee Shop&Baker; Mart สาขาแจ้งวัฒนะ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานการขายกาแฟ ขายวัตถุด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

พนักงานขาย Sale Representative (ประจำกรุงเทพ และ ประจำภาคตะวันออก เหนือล่าง ) \\\\\\\\\\\\\\\\

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

เป็นตัวแทนขายอุปกรณ์การแพทย์ ทั้ง ในเขต กรุงเทพ...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม

Product Specialist ***ด่วน***

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

1. วางแผนและวิเคราะห์การตลาด 2. อบรมและให้ควา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ธุรการฝ่ายช่าง

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

1.จัดทำเอกสารของแผนก ด้าน ใบเสนอราคา สรุปรายงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ติดต่อต่างประเทศสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องมือแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,734รายการ
วิศวกรพลังงาน/ วิศวกรไฟฟ้า/ วิศวกรเครื่องกล

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

- ให้คำปรึกษาด้านพลังงานในอาคารต่าง ๆ เพื่อลดต้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

System Analyst

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

- ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน รวมทั้งออกแบบระบบฐา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

วิศวกรโทรคมนาคม ** ด่วนมาก **

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

- ประสานงานงาน ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม ให้คำปร...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

SAP ABAP Consultant

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

- พัฒนาระบบ ESS/MSS บน SAP Portal - เขียน BAPI...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 60,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

นักเศรษฐศาสตร์

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

- ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบกระบวนการบริหารงา...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

SAP Basis

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

- ดูแลและตรวจสอบระบบ Infrastructure ต่างๆ ที่เก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Designer

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

ออกแบบ สื่อต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ให้เหมาะกับรูปแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Producer

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

- มีความเชี่ยวชาญด้านการตัดต่อวีดีโอ - วางแผนงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Creative

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

- จัดทำ Presentation / Concept ต่างๆ ตามความต้อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Project Coordinator

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

- ติดต่อประสานงานและติดตามงานได้ดีกับ Vendor แล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

- วางแผนการดำเนินโครงการให้สอดคล้องตามวัตถุประส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

ขับรถผู้บริหาร ดูแลงานด้านช่างซ่อมบำรุงประจำสำน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

นักเศรษฐศาสตร์

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำรายงาน และวางแผนงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

ช่างอาคาร

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ดูแลและซ่อมบำรุงระบบน้ำ, ไฟฟ้า ของอาคาร - ประ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร (แจ้งวัฒนะ)

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและประเมินผลก...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

Accounting Officer

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

• Manage monthly closing process for the compan...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

หัวหน้าช่างประจำอาคาร

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภาย...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ธุรการ

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. จัดทำสรุปงานประชุม 2. จัดทำสรุปการบันทึก...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร - รับเรื่องร้องเร...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรซ่อมบำรุง/วิศวกรอาคาร

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ควบคุมงานปฏิบัติการเครื่องจักรอาคาร - จัดทำแผ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 55,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

ช่างเทคนิคประจำอาคาร

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งอยู่ภายใน...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 15,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ประชาสัมพันธ์

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่ออาคาร รับสายและโอนสายโท...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 20,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

Area Manager ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฮาฮามา จำกัด

-Audit ตรวจสอบสาขา (ทุกเรื่อง) ให้เป็นไปตามมาตร...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี

เจ้าหน้าที่ดูแลคลังบรรจุภัณฑ์

บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ดูแลความเคลื่อนไหวและสต๊อกของคลังบรรจุภัณฑ์ ควบ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Technical Support - Operator

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด

- ให้บริการ Support ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ทั้งหมด 38,734 รายการ