Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. บริการและจัดการให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 10/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมือง

พนักงานบัญชี

บริษัท ทีซี โปรซิสเทม 1994 จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 11/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Transport & Warehouse Officer

NNR GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.

-ทำเอกสารนำสินค้าเข้าและออก ตามความต้องการของลู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง

เจ้าหน้าที่คุมเครื่องพิมพ์ (Digital Print)

บริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

-ควบคุมเครื่องพิมพ์ , ดูการทำงานของเครื่องพิมพ์...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 13,000 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาห...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 13/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,234รายการ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

-แนะนำการจัดทำบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน และกฎหมา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

-ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) สำหรับส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

วิศวกรรมเครื่องกล

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

ดูแลระบบเครื่องกลโรงงาน งานเขียนแบบเครื่องกล งา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(นำเข้า)

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

-งานจัดซื้อทั้งระบบ - FAX เอกสารใบ PO. ให้กับผู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างคุมเครื่องจักร

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

- ตรวจสอบวัตถุดิบเบื้องต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการผ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Graphic designer

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

- รับผิดชอบการออกแบบตกแต่ง Design ของลูกค้าและโ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Editor

บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด

- จัดทำนิตยาสารของบริษัท - เขียนคอลัมน์ แก้ไขงา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

HRD Team Leader

บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด

.

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Accounting

บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ปร...

เงินเดือน(บาท) : 17,500 - 25,000 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Payroll Officer

บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด

ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 14,000 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Export Sales / Marketing Executive

บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด

หาตลาด ดูแลรับผิดชอบลูกค้าเก่า หาฐานลูกค้าใหม่ ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Civil Engineer

บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด

1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 2....

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Process Creator

บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด

- การจัดสมดุลในไลน์ผลิต - การคำนวณต้นทุนการประเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Cashier (แคชเชียร์) ประจำ Shop สาขาแม่กลอง

PASAYA

- รับสินค้า โอนสินค้า จัดทำรายงาน ประสานงานระหว...

เงินเดือน(บาท) : 11,500 - 12,000 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (สาขาสมุทรสาคร)

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

- ติดตามทวงถามเพื่่อแจ้งยอดกำหนดชำระ กับลูกค้า...

เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 30,000 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

วิศวกรประกันและควบคุมคุณภาพ(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา) ด่วน!

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

1. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

Product specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์)

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

-ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอก...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วางสเปค

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

- ติดต่อประสานงานการวางสเป็คสินค้า ติดต่อสถาปนิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

Export Sale Executive (ปฏิบัติงานที่เพชรเกษม 91 )

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

- Responsible for execution to attain export sa...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงาน Planning Center

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

- รับงาน ตาม วัตถุดิบขาเข้า - ส่งงานขาออก - ประ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

หัวหน้าส่วนจัดส่ง

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

- กำหนดแผนการจัดการงานจัดส่ง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

วิศวกรขายโครงการ

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

- เสนอขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และ...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการส่วนผลิต

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

- วางแผนบริหารจัดการและควบคุมงานส่วนผลิตและส่วน...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 40,000 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

Trade Marketing

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับแต่ละส่วนการขาย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 30,000 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ทั้งหมด 1,234 รายการ