" />

หางานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ดังนี้
23 - 29 มีนาคม 2558      รับสมัครสอบ
9 เมษายน 2558             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
23 เมษายน 2558           สอบข้อเขียน ภาค ก 
28 เมษายน 2558           ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิสอบข้อเขียน ภาค ข
2 พฤษภาคม 2558          สอบข้อเขียน ภาค ข
7 พฤษภาคม 2558          ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาค ค
10 พฤษภาคม 2558        สอบสัมภาษณ์ ภาค ค
14 พฤษภาคม 2558        ประกาศผลการสอบ

การสอบบรรจุครูผู้ช่วยทุกวิชาเอก จะต้องมี
1. ใบประกอบวิชาชีพครู (สำคัญมากต้องมี ไม่มี สมัครไม่ได้
2. ปริญญาในสาขาที่ วิชาเอก และเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
3. สถานที่สอบ นั้น เขตพื้นที่การศึกษา แต่ละเขต จะกำหนดอีกครั้ง 
4. การสมัครสอบ สมัครสอบด้วยตนเอง ณ เขตการศึกษาที่รับวิชาเอกที่เราต้องการสอบ
5. การสอบนั้น ผู้สมัครสอบ สามารถเลือก เขตพื้นที่สอบได้เอง โดย ดูว่า วิชาเอกที่เราจะสอบนั้น มีในเขตต่างๆ หรือไม่ เตรียมหลักฐานให้พร้อมตามข้อกำหนดแล้วไปสมัคร
6. หาก วุฒิ ปริญญา ไม่ตรงกับเขตพื้นที่กำหนด จะต้องมีการนับหน่วยกิตในใบทรานสคริป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของเขต

รายละเอียดเพิ่มเติม และบัญชีข้อมูลตำแหน่งว่าง/สาขาวิชาเอก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พศ 2558

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมทางหลวง เปิดสมัครสอบเข้า...

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2560

เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2560 ไ...

เปิดรับปริญญาตรีทุกสาขา สอบบรรจุครูผู้ช่วย ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ปี 60 ประกาศรับสมัคร 21-...

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสมัครสอบ...

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ...

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560