" />

หางานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ดังนี้
23 - 29 มีนาคม 2558      รับสมัครสอบ
9 เมษายน 2558             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
23 เมษายน 2558           สอบข้อเขียน ภาค ก 
28 เมษายน 2558           ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิสอบข้อเขียน ภาค ข
2 พฤษภาคม 2558          สอบข้อเขียน ภาค ข
7 พฤษภาคม 2558          ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาค ค
10 พฤษภาคม 2558        สอบสัมภาษณ์ ภาค ค
14 พฤษภาคม 2558        ประกาศผลการสอบ

การสอบบรรจุครูผู้ช่วยทุกวิชาเอก จะต้องมี
1. ใบประกอบวิชาชีพครู (สำคัญมากต้องมี ไม่มี สมัครไม่ได้
2. ปริญญาในสาขาที่ วิชาเอก และเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
3. สถานที่สอบ นั้น เขตพื้นที่การศึกษา แต่ละเขต จะกำหนดอีกครั้ง 
4. การสมัครสอบ สมัครสอบด้วยตนเอง ณ เขตการศึกษาที่รับวิชาเอกที่เราต้องการสอบ
5. การสอบนั้น ผู้สมัครสอบ สามารถเลือก เขตพื้นที่สอบได้เอง โดย ดูว่า วิชาเอกที่เราจะสอบนั้น มีในเขตต่างๆ หรือไม่ เตรียมหลักฐานให้พร้อมตามข้อกำหนดแล้วไปสมัคร
6. หาก วุฒิ ปริญญา ไม่ตรงกับเขตพื้นที่กำหนด จะต้องมีการนับหน่วยกิตในใบทรานสคริป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของเขต

รายละเอียดเพิ่มเติม และบัญชีข้อมูลตำแหน่งว่าง/สาขาวิชาเอก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พศ 2558

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาบันโรคทรวงอก เปิดรับบุคล...

สถาบันโรคทรวงอก เปิดรับบุคลากร 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันโรคทรวงอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

​สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย...

​สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2559

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ...

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมั...

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559