JOBBKK.COM

กิจกรรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมกับสำ...

บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก จัดงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล...

JOBBKK.COM ร่วมจัดกิจกรรมปฐ...

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 JOBBKK.COM ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560

JOBBKK.COM ร่วมกับกรมการจัด...

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธทางการตลาดบริการ...

JOBBKK.COM ร่วมจัดโครงการ “...

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมจัดโครงการ “สหกิจศึกษา” กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น