" />

หางานราชการ


โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 12 เมษายน 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ทางการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ฯ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์

พนักงานห้องสมุด (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13225 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางพาณิชยการ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10810 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. ทางพาณิชยการ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10810 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. ทางพาณิชยการ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9993 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3 หรือเทียบเท่า

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9993 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่งไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 12 เมษายน 2559 ในวันเวลาราชการ
สอบถามโทร. 0-2289-7000

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/VQXkD
ที่มา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาบันโรคทรวงอก เปิดรับบุคล...

สถาบันโรคทรวงอก เปิดรับบุคลากร 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันโรคทรวงอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

​สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย...

​สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2559

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ...

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมั...

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559