" />

หางานราชการ


โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 12 เมษายน 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ทางการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ฯ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์

พนักงานห้องสมุด (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13225 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางพาณิชยการ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10810 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. ทางพาณิชยการ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10810 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. ทางพาณิชยการ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9993 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3 หรือเทียบเท่า

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9993 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่งไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 12 เมษายน 2559 ในวันเวลาราชการ
สอบถามโทร. 0-2289-7000

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/VQXkD
ที่มา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรั...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2560

กรมทางหลวง เปิดสมัครสอบเข้า...

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2560

เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2560 ไ...

เปิดรับปริญญาตรีทุกสาขา สอบบรรจุครูผู้ช่วย ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ปี 60 ประกาศรับสมัคร 21-...

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสมัครสอบ...

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560