" />

หางานราชการ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 10-19 ตุลาคม 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา
คนงาน จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัคร
สมัครได้ด้วยตนเอง ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น2 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 10-19 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามโทร.0-3471-5012 ต่อ 125

รายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/u1Il9
ที่มา อบจ.สมุทรสงคราม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาบันโรคทรวงอก เปิดรับบุคล...

สถาบันโรคทรวงอก เปิดรับบุคลากร 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันโรคทรวงอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

​สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย...

​สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2559

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ...

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมั...

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559