" />

หางานราชการ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 10-19 ตุลาคม 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปวช.- ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา
คนงาน จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัคร
สมัครได้ด้วยตนเอง ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น2 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 10-19 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามโทร.0-3471-5012 ต่อ 125

รายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/u1Il9
ที่มา อบจ.สมุทรสงคราม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ...

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบแ...

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเ...

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานป้องกันและปราบปรามก...

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ