" />

หางานราชการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ ตั้งแต่วันที่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
- อาจารย์สาขาวิชา ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา การประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา การสอนภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา บริหารธุรกิจระหว่าง ประเทศ จำนวน 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
-อาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน/ สหวิทยาการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
- ผู้สมัครสามารถ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องปฏิบัติการ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/jTa7M
ที่มา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาบันโรคทรวงอก เปิดรับบุคล...

สถาบันโรคทรวงอก เปิดรับบุคลากร 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันโรคทรวงอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

​สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย...

​สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2559

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ...

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมั...

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559