JOBBKK.COM

หางานราชการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ ตั้งแต่วันที่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
- อาจารย์สาขาวิชา ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา การประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา การสอนภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา บริหารธุรกิจระหว่าง ประเทศ จำนวน 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
-อาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน/ สหวิทยาการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
- ผู้สมัครสามารถ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องปฏิบัติการ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/jTa7M
ที่มา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป...

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 63 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมั...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมป่าไม้ เปิดสมัครสอบบรรจุ...

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมสรรพากร เปิดสมัครสอบเข้า...

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 187 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่