" />

หางานราชการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ ตั้งแต่วันที่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
- อาจารย์สาขาวิชา ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา การประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา การสอนภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา บริหารธุรกิจระหว่าง ประเทศ จำนวน 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
-อาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน/ สหวิทยาการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
- ผู้สมัครสามารถ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องปฏิบัติการ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/jTa7M
ที่มา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2560

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรั...

ประกาศ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุค...

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ...

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน