JOBBKK.COM

หางานราชการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ ตั้งแต่วันที่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
- อาจารย์สาขาวิชา ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา การประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา การสอนภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา บริหารธุรกิจระหว่าง ประเทศ จำนวน 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
-อาจารย์สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน/ สหวิทยาการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
- ผู้สมัครสามารถ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องปฏิบัติการ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/jTa7M
ที่มา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา...

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับ...

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งข้าราชการต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) จำนวน 14 อัตรา และเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (ตำแห...

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป...

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบบ...

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่