JOBBKK.COM

หางานราชการ


กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชาการแรงงาน (ปริญญาตรี) จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา และมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

นิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

เจ้าพนักงานแรงงาน (ปวส.) จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- ปวส. สาขาบัญชี สาขาการเงิน หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีได้
- ต้องมีการค้ำประกันด้วยบุคคลหากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

การรับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ณ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (SMART JOB CENTER) กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://jobbkk.com/go/Bx5HX
ที่มา กรมการจัดหางาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมั...

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพ...

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดส...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา...

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่