" />

หางานราชการ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 11 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป. ตรี ทุกสาขาวิชา

นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

 

นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี  ทุกสาขาวิชา

นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://pacc.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/ZMv6K
ที่มา ป.ป.ท.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเป...

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัค...

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ...

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมั...

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป