JOBBKK.COM ร่วมสืบสานประเพณี บุญสารทเดือนสิบเมืองนครฯ ประจำปี 2561

  • 11 พ.ค. 2563
  • 1221

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 JOBBKK.COM ร่วมสืบสานประเพณี บุญสารทเดือนสิบเมืองนครฯ ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้ จัดสุดยิ่งใหญ่ตระการตา!!! ขบวนแห่หมรับ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

 

เวลา 15.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีแห่หมรับ และจัดประกวดหมรับ ชิงหมรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561

ได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการ , สถานศึกษา , ภาคเอกชน , ประชาชนจากทุกอำเภอ นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานการจัดกิจกรรม ฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงาน โดยกล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจัดครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2466 นับจนถึงบัดนี้เป็นปีที่ 95 แล้ว สำหรับการจัดประกวดหมรับ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2516 และเมื่อปีพุทธศักราช 2537 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลหมรับทองคำ สำหรับกลุ่มอำเภอที่ชนะเลิศการประกวดหมรับ เป็นต้นมา

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีสายฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตาม

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเชื่อว่า วันแรม 1 ค่ำเดือน 10 บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จะได้รับอนุญาตจากนายนิรยบาลให้ขึ้นมาสู่โลกมนุษย์ เพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลาน และจะกลับสู่เปรตภูมิในวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 และวันดังกล่าว ลูกหลานจะจัดพิธีทำบุญส่งตายาย

 

 

สำหรับวันที่ 8 ต.ค. 2561 ตรงกับวันยกหมรับตามประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดให้มีการประกวดหมรับและขบวนแห่หมรับ ซึ่งปีนี้มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และเอกชน ส่งหมรับเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 22 หมรับ มีการตกแต่งหมรับอย่างสวยงาม ยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุกปีที่ผ่านมา และมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่หมรับ จำนวน 29 ขบวน พร้อมมีการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมหุ่นเปรตร่วมในริ้วขบวนแห่หมรับเพื่อสร้างสีสันด้วย

การประกวดหมรับและขบวนแห่หมรับ แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มอำเภอ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มสถานศึกษารางวัลการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทหมรับและประเภทขบวนแห่หมรับ ประเภทละ 5 รางวัล โดยรางวัลการประกวดหมรับของกลุ่มอำเภอ ชนะเลิศได้โล่รางวัลหมรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 350,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ริ้วขบวนหมรับเริ่มเคลื่อนตัวจากบริเวณถนนราชดำเนินหน้าศาลาประดู่หก สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ไปสิ้นสุดที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และในเวลา 20.00 น. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาสมโภชหมรับ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะการประกวดหมรับและขบวนแห่หมรับด้วย

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีสำคัญคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์มาช้านาน การร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชในการจัดทำรถหมรับและขบวนแห่หมรับที่สวยงามและยิ่งใหญ่ในวันนี้ เป็นปีที่ 95 ควรค่าแก่การชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังถือเป็นการสืบทอดรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราช รวมทั้งการธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม ทั้งหนังตะลุง มโนราห์ เพลงกล่อมเด็กศิลปกรรม หัตถกรรม หัตถศิลป์ ของกินและอื่น ๆ ที่เป็นของดั้งเดิมเมืองนครอีกมากมาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และปีหน้าเราจะร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่าปีนี้ ให้สมกับคำที่ว่า “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม” และในครั้งนี้ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม ได้ร่วมขบวนแห่หมรับแบบโบราณ เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่อง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ ซึ่งนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางประเพณีของภูมิภาค ซึ่งเอกลักษณ์ในปีนี้ที่ JOBBKK.COM นำเสนอ คือ หมรับแห่แบบโบราณที่กำลังสูญหายไปจากภูมิภาค โดยใช้เสลี่ยงหาบ และจำลองเป็นรูปโกศบรรพบุรษ ในหมรับประดับไปด้วยขนมสำคัญ 5 อย่างที่ขาดไม่ได้ในประเพณี อาทิ ขนมลา ขนมพอง ขนมไข่ปลา ขนมบ้าบิ่น ขนมดีซำ และของใช้อื่นๆที่จำเป็นอย่างโบราณ ส่วนการแต่งกายผู้เข้าร่วมขบวน ได้ถอดแบบจากภาพฝีพระหัตถ์ ของรัชกาลที่ 5 ครั้งเสด็จมายังนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2440 ทรงถ่ายชาวบ้านและสตรีชาวนครย่านท่าวัง ที่มีการแต่งกายแบบชาวพระนคร โดยใช้โทนสีแดงขาว เพื่อสร้างความโดดเด่นและเป็นที่จับตามองแก่ประชาชนทั่วไปทั้งสองข้างฟากถนนตลอดถนนราชดำเนิน จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่ง ขบวนได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ช่างภาพ และประชาชนทั่วไป ร่วมชมขบวนกว่า 10,000 คน 

ทั้งนี้ JOBBKK.COM สำนักงานภาคใต้พร้อมร่วมอนุรักษ์ท้องถิ่นอันดีงามของภูมิภาค และพร้อมร่วมขับเคลื่อนภูมิภาคต่อไป

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top