JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

ข่าว

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 JOBBKK.COM ร่วมสืบสานประเพณี บุญสารทเดือนสิบเมืองนครฯ ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้ จัดสุดยิ่งใหญ่ตระการตา!!! ขบวนแห่หมรับ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

 

เวลา 15.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีแห่หมรับ และจัดประกวดหมรับ ชิงหมรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561

ได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการ , สถานศึกษา , ภาคเอกชน , ประชาชนจากทุกอำเภอ นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานการจัดกิจกรรม ฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงาน โดยกล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจัดครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2466 นับจนถึงบัดนี้เป็นปีที่ 95 แล้ว สำหรับการจัดประกวดหมรับ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2516 และเมื่อปีพุทธศักราช 2537 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลหมรับทองคำ สำหรับกลุ่มอำเภอที่ชนะเลิศการประกวดหมรับ เป็นต้นมา

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีสายฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตาม

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเชื่อว่า วันแรม 1 ค่ำเดือน 10 บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จะได้รับอนุญาตจากนายนิรยบาลให้ขึ้นมาสู่โลกมนุษย์ เพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลาน และจะกลับสู่เปรตภูมิในวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 และวันดังกล่าว ลูกหลานจะจัดพิธีทำบุญส่งตายาย

 

 

สำหรับวันที่ 8 ต.ค. 2561 ตรงกับวันยกหมรับตามประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดให้มีการประกวดหมรับและขบวนแห่หมรับ ซึ่งปีนี้มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และเอกชน ส่งหมรับเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 22 หมรับ มีการตกแต่งหมรับอย่างสวยงาม ยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุกปีที่ผ่านมา และมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่หมรับ จำนวน 29 ขบวน พร้อมมีการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมหุ่นเปรตร่วมในริ้วขบวนแห่หมรับเพื่อสร้างสีสันด้วย

การประกวดหมรับและขบวนแห่หมรับ แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มอำเภอ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มสถานศึกษารางวัลการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทหมรับและประเภทขบวนแห่หมรับ ประเภทละ 5 รางวัล โดยรางวัลการประกวดหมรับของกลุ่มอำเภอ ชนะเลิศได้โล่รางวัลหมรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 350,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ริ้วขบวนหมรับเริ่มเคลื่อนตัวจากบริเวณถนนราชดำเนินหน้าศาลาประดู่หก สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ไปสิ้นสุดที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และในเวลา 20.00 น. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาสมโภชหมรับ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะการประกวดหมรับและขบวนแห่หมรับด้วย

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีสำคัญคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์มาช้านาน การร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชในการจัดทำรถหมรับและขบวนแห่หมรับที่สวยงามและยิ่งใหญ่ในวันนี้ เป็นปีที่ 95 ควรค่าแก่การชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังถือเป็นการสืบทอดรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราช รวมทั้งการธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม ทั้งหนังตะลุง มโนราห์ เพลงกล่อมเด็กศิลปกรรม หัตถกรรม หัตถศิลป์ ของกินและอื่น ๆ ที่เป็นของดั้งเดิมเมืองนครอีกมากมาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และปีหน้าเราจะร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่าปีนี้ ให้สมกับคำที่ว่า “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม” และในครั้งนี้ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม ได้ร่วมขบวนแห่หมรับแบบโบราณ เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่อง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ ซึ่งนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางประเพณีของภูมิภาค ซึ่งเอกลักษณ์ในปีนี้ที่ JOBBKK.COM นำเสนอ คือ หมรับแห่แบบโบราณที่กำลังสูญหายไปจากภูมิภาค โดยใช้เสลี่ยงหาบ และจำลองเป็นรูปโกศบรรพบุรษ ในหมรับประดับไปด้วยขนมสำคัญ 5 อย่างที่ขาดไม่ได้ในประเพณี อาทิ ขนมลา ขนมพอง ขนมไข่ปลา ขนมบ้าบิ่น ขนมดีซำ และของใช้อื่นๆที่จำเป็นอย่างโบราณ ส่วนการแต่งกายผู้เข้าร่วมขบวน ได้ถอดแบบจากภาพฝีพระหัตถ์ ของรัชกาลที่ 5 ครั้งเสด็จมายังนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2440 ทรงถ่ายชาวบ้านและสตรีชาวนครย่านท่าวัง ที่มีการแต่งกายแบบชาวพระนคร โดยใช้โทนสีแดงขาว เพื่อสร้างความโดดเด่นและเป็นที่จับตามองแก่ประชาชนทั่วไปทั้งสองข้างฟากถนนตลอดถนนราชดำเนิน จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่ง ขบวนได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ช่างภาพ และประชาชนทั่วไป ร่วมชมขบวนกว่า 10,000 คน 

ทั้งนี้ JOBBKK.COM สำนักงานภาคใต้พร้อมร่วมอนุรักษ์ท้องถิ่นอันดีงามของภูมิภาค และพร้อมร่วมขับเคลื่อนภูมิภาคต่อไป

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า ม....

ร่วมสานฝันต่อยอดให้ผู้สมัครงานที่สนใจงานราชการ ติวสอบ กพ. 62 ครั้งที่ 3 ฟรี!!!!

โบนัสหน่วยงานราชการและรัฐวิ...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. : จ่ายโบนัส 7.75 เท่า จากรายได้ปี 2561 จะเติบโตแตะระดับ 56,000 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเพิ่มเป็น 20,000 ล้านบาท

KKU JOBFAIR 2019 มหกรรมหางา...

วันนี้ (20 มีนาคม 2562) บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม KKU JOBFAIR 2019 มหก...

จัดใหญ่ SWU JOB FAIR 2019 ร...

เมื่อวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และกรมการจัดหางาน ร่วมจัดโครงการ...