JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดขอนแก่น ท่านสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนัดพบแรงงาน Digital Job Fair 2018 ร่วมกับ นายไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดขอนแก่น , น.ส จิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ,ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น , ผศ.บุญญาพร  ดวงสา  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำวิทยาเขตขอนแก่น , นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม  ตัวแทนบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ประกอบการ ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจร่วมงานจำนวนมาก

คุณไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ การจัดงานนัดพบแรงงาน Digital Job Fair 2018 ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจตลาดแรงงาน 4.0 กระตุ้นแรงงานให้เกิดการปรับตัว เพิ่มทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และการจัดงานระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นและบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ผู้ให้บริการ WWW.JOBBKK.COM เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย

 

 

 

      

 

 

ได้ผสานความร่วมมือตามนโยบายประชารัฐ 4.0 ผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางตลาดแรงงาน ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจและด้านกีฬา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มุ่งหวังเข้าถึงกลุ่มผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน

 

 

 

คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดงานครั้งนี้ ได้ยกขบวนบริษัทชั้นนำกว่า 100 บริษัทเข้าร่วมงาน พร้อมมีตำแหน่งงานรองรับมากกว่า 10,000 อัตรา และจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาคธุรกิจต้องการแรงงานด้าน Digital เพิ่มสูงขึ้น งาน Digital Job Fair 2018 นอกจากกิจกรรมรับสมัครงานแล้ว ยังได้มีการนำเทคโนโลยีมาจัดแสดง ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลจากหลายบริษัทชั้นนำ เพื่อให้ผู้หางานตระหนักถึงทักษะในการทำงานยุค 4.0 มากขึ้นด้วย

 

 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop การแต่งหน้าเพิ่มความมั่นใจในการสมัครงานจากบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) , กิจกรรมแนะแนวงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น และบูธแนะแนวหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

JOBBKK.COM ร่วมกับม.วลัยลัก...

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา JOBBKK.COM ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic และเทคนิค...

ตอบแผนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ...

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา JOBBKK.COM ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงาน นัดพบแรงงาน @ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับควา...

JOBBKK.COM ร่วมกับม.เทคโนโล...

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 JOBBKK.COM ร่วมกับ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมสู่สถานประกอ...

JOBBKK.COM ร่วมกับม.วลัยลัก...

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสห...