JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดขอนแก่น ท่านสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนัดพบแรงงาน Digital Job Fair 2018 ร่วมกับ นายไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดขอนแก่น , น.ส จิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ,ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น , ผศ.บุญญาพร  ดวงสา  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำวิทยาเขตขอนแก่น , นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม  ตัวแทนบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ประกอบการ ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจร่วมงานจำนวนมาก

คุณไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ การจัดงานนัดพบแรงงาน Digital Job Fair 2018 ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจตลาดแรงงาน 4.0 กระตุ้นแรงงานให้เกิดการปรับตัว เพิ่มทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และการจัดงานระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นและบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ผู้ให้บริการ WWW.JOBBKK.COM เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย

 

 

 

      

 

 

ได้ผสานความร่วมมือตามนโยบายประชารัฐ 4.0 ผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางตลาดแรงงาน ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจและด้านกีฬา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มุ่งหวังเข้าถึงกลุ่มผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน

 

 

 

คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดงานครั้งนี้ ได้ยกขบวนบริษัทชั้นนำกว่า 100 บริษัทเข้าร่วมงาน พร้อมมีตำแหน่งงานรองรับมากกว่า 10,000 อัตรา และจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาคธุรกิจต้องการแรงงานด้าน Digital เพิ่มสูงขึ้น งาน Digital Job Fair 2018 นอกจากกิจกรรมรับสมัครงานแล้ว ยังได้มีการนำเทคโนโลยีมาจัดแสดง ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลจากหลายบริษัทชั้นนำ เพื่อให้ผู้หางานตระหนักถึงทักษะในการทำงานยุค 4.0 มากขึ้นด้วย

 

 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop การแต่งหน้าเพิ่มความมั่นใจในการสมัครงานจากบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) , กิจกรรมแนะแนวงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น และบูธแนะแนวหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

JOBBKK.COM ร่วมบรรยายพิเศษ ...

16 มกราคา 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมตามหลักสูตรการศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นนักวิชาการและนักวิช...

JOBBKK.COM ร่วมวิพากษ์หลักส...

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และอุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปภาวิน พชรโ...

JOBBKK.COM ร่วมเปิดบ้านต้อน...

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่รั้ว IT

JOBBKK.COM ร่วมกับ จัดหางาน...

21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา จัดโครงการ “แลกเปลี...