JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2561

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 125/2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี

2. เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร

3. วิศวกร จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา อุตสาหการ สิ่งแวดล้อม

4. นักบริหารพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหาร กฏหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5. นักบริหารการลงทุน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้าน ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ ทางด้านภาษาจีน ทางด้านภาษาญี่ปุ่น

6. นักบริหารงานชุมชน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

7. นักบริหารงานนิคม จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านกฏหมาย สถิติ รัฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

 

การรับสมัครสอบ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยยื่นสมัครได้ 2 วิธี
1. สมัครด้วยตนเอง
2. สมัคร
ที่เว็บไซต์
 https://ieat.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

ที่มา :      การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หางานราชการ : สำนักงานศาลปก...

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : กรมทรัพย์สินท...

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงานศาลยุ...

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : บริษัทไปรษณีย...

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 34 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่