JOBBKK.COM ผนึกกำลัง DianaComplex จัดกิจกรรม “Job Fair Hatyai 2018”

  • 01 ธ.ค. 2561
  • 645
จังหวัดสงขลา เปิดงาน “Job Fair Hatyai 2018” เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ และผู้สมัครงาน เดินหน้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง จ๊อบแฟร์หาดใหญ่ 2018 ซึ่งในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ ภาคเอกชนผนึกกำลังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในภูมิภาคมีงานทำ โดยเป็นร่วมมือ ระหว่าง   ศูนย์การค้า ไดอาน่า คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่  ร่วมกับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด 
 
ช่วงบ่ายวันนี้ (30 พ.ย. 61) ที่บริเวณ ชั้น 4 ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “Job Fair Hatyai 2018” โดยมี นางวดีวรรณ จันทรัศมี กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ตลอดจนนายจ้าง และสถานประกอบการ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก
 
 
 
นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ภาคเอกชนได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสมัครงาน เพื่อสร้างศักยภาพและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้ว่างงานที่ต้องการทำงาน ซึ่งการตอบสนองความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้ประกอบการ และผู้สมัครงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกขึ้น รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับสถานประกอบการ และเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหลักในการดำเนินธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา มีความสอดคล้องในการรองรับการขาดแคลนแรงงาน ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาแรงงานมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 และตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นช่องทางการขยายโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคในการมีงานทำ อีกด้วย
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นการช่วยให้ผู้ที่ต้องการมีงานทำสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่างของ สถานประกอบการต่าง ๆ ได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถรับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมีงานทำ ได้ทุกระดับความต้องการ โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครงาน เพื่อทำให้ผู้สมัครงาน และนายจ้างที่เข้าร่วมงานได้รับความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยผู้สมัครงาน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อสมัครงานตามความต้องการได้ล่วงหน้า สามารถเข้าสัมภาษณ์กับนายจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกแบบขึ้นทะเบียนหางาน  ในส่วนนายจ้างก็สามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างที่ต้องการรับสมัครล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ตได้ เช่นกัน การจัดงาน ครั้งนี้มีนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำในพื้นที่จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ เข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 30 บริษัท  ตำแหน่งงานว่าง 337 ตำแหน่ง  1,500 อัตรา

 

 

ประเภทกิจการการที่เข้าร่วมงาน ในครั้ง อาทิ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์  กลุ่มสถาบันการเงิน ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจค้าปลีก /ค้าส่ง (ห้างสรรพสินค้า/สถานีน้ำมัน ) ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร/ อาหารแช่แข็ง ธุรกิจ (โรงแรม/รีสอร์ท/โรงพยาบาล/ร้านอาหาร/ เป็นต้น  การจัดงานในครั้งนี้คาดว่า ผู้สมัครงานที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามที่นายจ้างต้องการ จะได้รับการบรรจุงานทันที จำนวนหนึ่ง และบริษัทจะนำข้อมูล ผู้สมัครงาน เพื่อพิจารณาบรรจุงาน ต่อไป

การจัดงาน “จ๊อบแฟร์หาดใหญ่ 2018   ” ในครั้งนี้  ภาคเอกชนได้นำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในการสมัครงาน เพื่อสร้างศักยภาพและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้ว่างงานที่ต้องการทำงาน ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายกล่าวคือ ผู้ประกอบการและผู้สมัครงานจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับสถานประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา หลักในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาด้วยและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ จะสอดคล้องและรองรับการขาดแคลนแรงงาน ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาแรงงาน มุ่งสู่ไทยแลนด์ ๔.๐  และตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนาท้องถิ่นของตน รวมทั้งยังเป็นช่องทางการขยายโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคมีงานทำ กิจกรรมมีตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  จัดโดย ศูนย์การค้า ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ และ บริษัท จัดหางานจ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด  (www.jobbkk.com)

 

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top