JOBBKK.COM ร่วมกับจัดหางานฉะเชิงเทรา จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อคนไทยมีงานทำ จ.ฉะเชิงเทรา

  • 19 ธ.ค. 2561
  • 439

 

วันนี้ ( 19 ธันวาคม 2561 ) นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อคนไทยมีงานทำ จังหวัดฉะเชิงเทรา” ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 

 

มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อคนไทยมีงานทำ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพต่อสาธารณชนให้เป็นที่แพร่หลาย  เพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและสมัครงานกับนายจ้าง - สถานประกอบการจำนวนมาก  พร้อมส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพื่อให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและด้านการศึกษา พร้อมรับคำปรึกษาด้านอาชีพ ได้ทดสอบแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และมีโลกทัศน์ด้านอาชีพที่กว้างไกล สามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20  ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณโดม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ , พิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ , นิทรรศการโครงการพระราชดำริ , กิจกรรมนัดพบแรงงาน ซึ่งมีนายจ้าง - สถานประกอบการเข้าร่วมงาน 30 บริษัท เปิดรับสมัครงานกว่า 3,000 อัตรา , กิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระจำนวน 31 อาชีพ , การรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ , บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ , แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ , การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มรับงานไปทำที่บ้านและกลุ่ม OTOP , การให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน , การจัดนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และกิจกรรมสุดพิเศษ รับชมทอล์คโชว์จาก พันเอกพงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ในหัวข้อ  “สร้างเงิน สร้างงาน สร้างรากฐานชีวิต”     

การจัดงานในครั้งนี้  เป็นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งราชการและเอกชน เช่น  บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค  ดอท  คอม จำกัด , มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ,  เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา , สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ , ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top