JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

กิจกรรม

 

วันนี้ ( 19 ธันวาคม 2561 ) นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อคนไทยมีงานทำ จังหวัดฉะเชิงเทรา” ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 

 

มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อคนไทยมีงานทำ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพต่อสาธารณชนให้เป็นที่แพร่หลาย  เพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและสมัครงานกับนายจ้าง - สถานประกอบการจำนวนมาก  พร้อมส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพื่อให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและด้านการศึกษา พร้อมรับคำปรึกษาด้านอาชีพ ได้ทดสอบแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และมีโลกทัศน์ด้านอาชีพที่กว้างไกล สามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20  ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณโดม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ , พิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ , นิทรรศการโครงการพระราชดำริ , กิจกรรมนัดพบแรงงาน ซึ่งมีนายจ้าง - สถานประกอบการเข้าร่วมงาน 30 บริษัท เปิดรับสมัครงานกว่า 3,000 อัตรา , กิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระจำนวน 31 อาชีพ , การรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ , บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ , แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ , การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มรับงานไปทำที่บ้านและกลุ่ม OTOP , การให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน , การจัดนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และกิจกรรมสุดพิเศษ รับชมทอล์คโชว์จาก พันเอกพงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ในหัวข้อ  “สร้างเงิน สร้างงาน สร้างรากฐานชีวิต”     

การจัดงานในครั้งนี้  เป็นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งราชการและเอกชน เช่น  บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค  ดอท  คอม จำกัด , มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ,  เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา , สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ , ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

JOBBKK.COM ร่วมบรรยายพิเศษ ...

16 มกราคา 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมตามหลักสูตรการศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นนักวิชาการและนักวิช...

JOBBKK.COM ร่วมวิพากษ์หลักส...

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และอุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปภาวิน พชรโ...

JOBBKK.COM ร่วมเปิดบ้านต้อน...

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่รั้ว IT

JOBBKK.COM ร่วมกับ จัดหางาน...

21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา จัดโครงการ “แลกเปลี...