JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” โดยมี นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับบุคลากรเครือข่าย นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าร่วมงานทั้งหมด 95 คน

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของนิสิต เพื่อส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีงานทำเพิ่มขึ้น และยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเน้นการทำงานเป็นเครือข่ายระหว่างคณะและกองบริการการศึกษา

 

 

 

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้เข้าร่วมพร้อมบรรยายเรื่องวิธีการและการให้บริการ รวมถึงบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด นำโดย คุณธนา ทิพย์แสงทอง ผู้จัดการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ และเทคนิคการหางานออนไลน์” ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามระหว่าง นิสิต บุคลากรและวิทยากร เพื่อเป็นประโยชน์พร้อมส่งเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

JOBBKK.COM ร่วมบรรยายพิเศษ ...

16 มกราคา 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมตามหลักสูตรการศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นนักวิชาการและนักวิช...

JOBBKK.COM ร่วมวิพากษ์หลักส...

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และอุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปภาวิน พชรโ...

JOBBKK.COM ร่วมเปิดบ้านต้อน...

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่รั้ว IT

JOBBKK.COM ร่วมกับจัดหางานฉ...

วันนี้ ( 19 ธันวาคม 2561 ) นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบ...