JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” โดยมี นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับบุคลากรเครือข่าย นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าร่วมงานทั้งหมด 95 คน

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของนิสิต เพื่อส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีงานทำเพิ่มขึ้น และยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเน้นการทำงานเป็นเครือข่ายระหว่างคณะและกองบริการการศึกษา

 

 

 

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้เข้าร่วมพร้อมบรรยายเรื่องวิธีการและการให้บริการ รวมถึงบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด นำโดย คุณธนา ทิพย์แสงทอง ผู้จัดการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ และเทคนิคการหางานออนไลน์” ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามระหว่าง นิสิต บุคลากรและวิทยากร เพื่อเป็นประโยชน์พร้อมส่งเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมปัจฉิ...

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาที่ก...

JOBBKK.COM ร่วมกับ จัดหางาน...

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา JOBBKK.COM ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสบึงกาฬ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน

จัดหางานนครฯ จัดกิจกรรมนัดพ...

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จัดกิจกรรมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค...

JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมเตรี...

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จ...